Ortsanalys

En ortsanalys är ett verktyg för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Begreppet ortsanalys kommer från Norge och deras "stedsanalys".

Ortsanalys Bjärred-Borgeby

Ortsanalysen av Bjärred och Borgeby innehåller en allmän beskrivning av de båda orternas historiska ursprung, deras likheter och olikheter och den utveckling och de förändringar som skett genom åren fram till idag. Analysen togs fram 2011.

I dagens Bjärred och Borgeby kan du på många ställen fortfarande se och uppleva de historiska ursprungen och de unika karaktärerna. Störst fokus i ortsanalysen ligger på orternas uppbyggnad och dagens situation samt vilka förutsättningar som finns för en lyckad framtida samhällsutveckling.

Ortsanalys Lomma

Ortsanalys av Lomma beskriver hur dagens Lomma är ett resultat av en historisk process där både övergripande samhällsutveckling och lokala initiativ och drivkrafter har medverkat i ortens utveckling. Den syftar till att beskriva Lommas karaktär och vad som är viktigt att ta fasta på vid en utveckling av tätorten. Den tar upp historisk utveckling, natur och landskap, bebyggelsestruktur och enstaka element.

Ortsanalys Fjelie

Ortsanalysen Fjelie är utförd i maj 2007 av Annelie Bergström och Johanna Ekelund som en del av deras examensarbete vid Malmö högskola. Fjelie är en långsträckt liten by som ligger längs landsvägen mellan Lund och Bjärred. Hur skulle Fjelie kunna "sättas på kartan" och samtidigt behålla sin småskaliga bykaraktär? Ortsanalysen är ett led i att ge svar på en sådan fråga.

Ortsanalys Flädie

Ortsanalys av Flädie beskriver hur dagens Flädie är ett resultat av en historisk process där både övergripande samhällsutveckling och lokala initiativ och drivkrafter har medverkat i byns utveckling. Den syftar till att beskriva Flädies karaktär och vad som är viktigt att ta fasta på vid en utveckling av byn. Den tar upp historisk utveckling, natur och landskap, bebyggelsestruktur och enstaka element.

Kontaktuppgifter

Lovisa Liljenberg

Stadsarkitekt

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: