Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid är Lomma kommuns största förvaltning.

Ansvarig för förvaltningen är Martin Persson.

Utbildning

Vi inom utbildning har med utgångspunkt i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner ansvar för att utbilda barn och elever för morgondagens kompetenser. Vi ansvarar för den kommunala pedagogiska verksamheten, det vill säga förskola, öppen förskola, barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och vuxenutbildning.

Barn som bor i Lomma kommun kan fritt söka vilken gymnasieutbildning du vill av de som erbjuds av våra samarbetskommuner i Skåne och västra Blekinge. Lomma kommun har ingen gymnasieskola i egen regi

I uppdraget ingår även att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som ekonomi, lokaler, kvalitet- och utveckling.

Dessutom kvalitetssäkrar och informerar förvaltningen om både kommunala och fristående verksamheter.

Kost

Vi inom kostenheten ansvarar för att laga och servera mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inom Lomma kommun. Måltiderna i förskola och skola betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet, de skall stimulera till goda matvanor.

I uppdraget ingår även att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som ekonomi, lokaler, kvalitet- och utveckling.

Kultur och fritid

Vi inom kultur- och fritid ansvarar för bibliotek, kulturskola, offentlig kultur, konst, kultur i skolan, föreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, fritidsklubbar och fältgrupp.

I uppdraget ingår även att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som ekonomi, lokaler, kvalitet- och utveckling.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: 2018-10-15