Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid är Lomma kommuns största förvaltning.

Ansvarig för förvaltningen är Roberto Citterio.

Utbildning

Förvaltningen har med utgångspunkt i läroplaner och kursplaner ansvar för att utbilda barn och elever. Vi ansvarar för utbildning i förskola, öppen förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI).

Elever som bor i Lomma kommun kan fritt söka vilken gymnasieutbildning de vill av de utbildningar som erbjuds av våra samarbetskommuner i Skåne och västra Blekinge. Lomma kommun har ingen gymnasieskola i egen regi.

Dessutom har förvaltningen tillsynsansvar över fristående förskolor.

Kost

Förvaltningen ansvarar också för att laga och servera mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inom Lomma kommun. Måltiderna i förskola och skola betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet, de skall stimulera till goda matvanor.

Kultur och fritid

Förvaltningen har även ansvar för bibliotek, kulturskola, offentlig kultur, konst, kultur i skolan, stöd till föreningar, fritidsgårdar, fritidsklubbar och fältgrupp.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio
Senast uppdaterad: