Förvaltningar och nämnder

Lomma kommun har sex nämnder och fyra förvaltningar.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen och förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Nämnderna genomför de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Tjänstemännen i förvaltningarna genomför i sin tur nämndernas politiska beslut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: