HOPP

Silhuett av hoppande barn

HOPP är kommunens hälsofrämjande insats med syfte att tydliggöra och förstärka faktorer som främjar välbefinnandet och förebygger stress senare i livet.

HOPP-programmet består av ett evidensbaserat lektionsmaterial som tar avstamp i positiv psykologi, aktuell forskning och läroplanen. Materialet är framtaget av Centrala barn- och elevhälsan.

Tillsammans med skolsköterska, kurator och pedagoger får elever i år 1, 3 och 5 lära sig om och utforska områden som vi vet främjar välbefinnande och lärande. Lektionernas fyra teman handlar om styrka, vänlighet, relationer, tacksamhet & mindset - områden som vi vet främjar välbefinnandet och därmed också elevernas lärande och utveckling.

HOPP ökar skolans möjlighet att identifiera elevernas behov och ta del av deras egen kunskap om hur de mår. Eleverna ges utrymme att i samspel med varandra öka sin kunskap om vad som får oss att må bra och att hantera livets berg- och dalbana.

Insatsen är långsiktig och målet är att den ska genomsyra hela skolans verksamhet.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Roxenby

Senast uppdaterad: