Lomma kommun
har tagit fram
en digital trädgård.
Där får du tips på
hur du gör din trädgård hållbar.

Hållbar trädgård och utemiljö

3D-visualisering av digitala trädgården som visar en kompost

Miljö- och byggnadsnämnden har i samarbete med testbädden Grobruket i Alnarp arbetat med projektet ”Hållbar trädgård och utemiljö i Lomma kommun”. Projektet har resulterat i en digital trädgård som samlar tips för att göra din trädgård mer hållbar. Detta sker i en virtuell 3D-miljö för att ge informationen ett tydligt sammanhang för var den ska komma till användning – i din egen trädgård.

Användandet av virtuella miljöer för att förmedla information kopplad till fysisk miljö är ett spännande utvecklingsområde för kommunen. Projektet öppnar upp möjligheter och utvecklingspotential för att i framtiden kunna jobba vidare och förbättra verktyget ytterligare, exempelvis med information kring materialval i samband med nybyggnation eller renovering av byggnader.

Inspireras av digitala trädgården

I den digitala trädgården får du inspiration och tips om hur du kan göra en hållbarhetsinsats i din egen trädgård. Du kan lära dig mer om bland annat hur träd, odling och kompost gynnar biologisk mångfald, och varför det ibland till och med kan vara bra att vara lat.

Vad är en hållbar trädgård?

Idag finns en stor del av gröna upplevelsevärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster kopplade till trädgårdar och parkmiljöer. Delvis beror detta på att de ofta tillåts bli äldre än många av landskapets bruksmiljöer. Genom att planera sin trädgård på vissa sätt kan man göra stor skillnad för att bidra till samhällets hållbarhet. Här ger vi tips på hur detta kan ske.

Vill du veta mer?

Kontakta Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig på helena.bjorn@lomma.se eller Johan Persson, biträdande avdelningschef, miljö- och byggavdelningen på johan.persson@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: