Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafik och resor

Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Till och från kommunen går det fem olika busslinjer.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder inom större delen av kommunens tätorter. Kommunen utför även utbyggnader av cykelnätet.

I trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om vilka generella trafikregler som gäller i hela landet. Utöver dessa finns lokala trafikföreskrifter för Lomma kommun. De lokala trafikföreskrifterna styr bland annat parkeringsregler, hastighetsgränser och enkelriktningar, och finns sammanställda i Transportstyrelsens trafikföreskriftsamlinglänk till annan webbplats.

Underhållsarbete och ombyggnation - E6

Trafikverket utför underhållsarbete och ombyggnationer längs E6:an som kan påverka trafiken. I vår kommun sker en större ombyggnation vid trafikplats Flädie. Sammanställning om vad som händer vid E6:an.

Läs också mer om pågående byggprojekt som kan påverka trafiken under Byggprojekt och/eller Arbete på gator och vägar.

Nyheter