Trafik och resor

Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Till och från kommunen går det fem olika busslinjer.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder inom större delen av kommunens tätorter. Kommunen utför även utbyggnader av gång- och cykelbanor.

I trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om vilka generella trafikregler som gäller i hela landet. Utöver dessa finns lokala trafikföreskrifter för Lomma kommun. De lokala trafikföreskrifterna styr bland annat parkeringsregler, hastighetsgränser och enkelriktningar, och finns sammanställda i Transportstyrelsens trafikföreskriftsamling.länk till annan webbplats

Framkomlighet i trafiken

Vissa av våra byggprojekt kan medföra att framkomligheten i trafiken påverkas. Under våra servicemeddelanden hittar du senaste information om eventuella förändringar eller störningar i trafiken.

Nyheter