Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafik och resor

Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Till och från kommunen går det fem olika busslinjer.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder inom större delen av kommunens tätorter. Kommunen utför även utbyggnader av cykelnätet.

I trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om vilka generella trafikregler som gäller i hela landet. Utöver dessa finns lokala trafikföreskrifter för Lomma kommun. De lokala trafikföreskrifterna styr bland annat parkeringsregler, hastighetsgränser och enkelriktningar, och finns sammanställda i Transportstyrelsens trafikföreskriftsamling.länk till annan webbplats

Omläggning av busslinje 132

Från och med den 15 december får busslinje 132 mellan Malmö - Löddeköpinge ny körväg via Vinstorpsvägen och de nya kollektivtrafiksramperna vid E6:an. Nya hållplatser blir Lomma station, Poppelgatan och Hans Hanssons väg. Linje 132 kommer därmed inte längre stanna vid hållplats Lomma busstation, Storgatan, Pilgatan och Karstorpstorpsgatan, samt Mellangård, Södergård, Kirsebergsskolan och Östervärn.

Underhållsarbete och ombyggnation - E6

Trafikverket utför underhållsarbete och ombyggnationer längs E6:an som kan påverka trafiken. I Lomma kommun sker en större ombyggnation vid trafikplats Flädie. Sammanställning om vad som händer vid E6:an.

Läs också mer om pågående byggprojekt som kan påverka trafiken under Byggprojekt och/eller Arbete på gator och vägar.

Nyheter