Trafik och resor

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder. Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Vilka trafikregler gäller? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Hitta direkt

Glatt barnansikte

Den 13 december 2020 startade persontågtrafiken på Lommabanan. Nu kan du ta tåget till och från Lomma, både i riktning mot Malmö och mot Helsingborg. Den 12 december hölls en digital invigning som du kan se i efterhand på vår hemsida.

Till och från kommunen går det fem olika busslinjer.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Läs om arbeten som kan påverka framkomligheten i trafiken.

Vill du testa på elcykel, titta på vår cykelkarta eller få inspiration?

Nyheter