Trafik och resor

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder. Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Vilka trafikregler gäller? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Hitta direkt

Här finns det goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Läs om arbeten som kan påverka framkomligheten i trafiken.

Titta på vår cykelkarta och få inspiration

Nyheter