Trafik och resor

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder. Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Vilka trafikregler gäller? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Glatt barnansikte

Den 13 december öppnar persontågtrafiken på Lommabanan. Då kan du ta tåget till och från Lomma både i riktning mot Malmö och mot Helsingborg. Läs mer och följ vår digitala invigning lördagen den 12 december här på lomma.se eller via sociala media.

Till och från kommunen går det fem olika busslinjer.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Läs om arbeten som kan påverka framkomligheten i trafiken.

Vill du testa på elcykel, titta på vår cykelkarta eller få inspiration?

Nyheter