Trafik och resor

Vilka regler gäller när jag ska parkera? Vad är på gång inom kollektivtrafiken? Detta och mycket annat kan du läsa om på trafiksidorna.

Till och från kommunen går det fem olika busslinjer.

Vad gäller om du vill parkera någonstans i kommunen?

Som väghållare är det Lomma kommun som beslutar om trafikregler, samt planerar och utför trafiksäkerhetsåtgärder inom större delen av kommunens tätorter. Kommunen utför även utbyggnader av gång- och cykelbanor.

I trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om vilka generella trafikregler som gäller i hela landet. Utöver dessa finns lokala trafikföreskrifter för Lomma kommun. De lokala trafikföreskrifterna styr bland annat parkeringsregler, hastighetsgränser och enkelriktningar, och finns sammanställda i Transportstyrelsens trafikföreskriftsamling.länk till annan webbplats

Omläggning av busslinje 132

I december 2019 fick busslinje 132 mellan Malmö - Löddeköpinge ny körväg via Vinstorpsvägen och de nya kollektivtrafiksramperna vid E6:an. Nya hållplatser blev Lomma station, Poppelgatan och Hans Hanssons väg. Linje 132 stannar därmed inte längre vid hållplats Lomma busstation, Storgatan, Pilgatan och Karstorpstorpsgatan, samt Mellangård, Södergård, Kirsebergsskolan och Östervärn.

Pågående byggprojekt som kan påverka trafiken

Läs mer om pågående byggprojekt som kan påverka trafiken under Byggprojekt och/eller Arbete på gator och vägar.

Nyheter