Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Lommabanan etapp 2 försenas

Skånetrafikens pågatåg.

Foto: Skånetrafiken

Utbyggnaden av Lommabanan, som bland annat innebär nya tågstationer i Alnarp och Flädie, försenas med minst ett år. Förseningen beror på att bullerfrågan längs järnvägen ska undersökas grundligt.

Projektet med att bygga ut Lommabanan har pågått under många år, och i december 2020 startade tågtrafiken till och från Lomma station. Parallellt har Lomma kommun tillsammans med Trafikverket, Region Skåne och närliggande kommuner arbetat för att möjliggöra ännu tätare trafik på Lommabanan med mötesspår, samt att Lomma kommun kan få hållplatslägen i Alnarp och Flädie. Ambitionen var att inviga dessa hållplatslägen i december 2026.

Nu försenas byggstarten av mötesspår och stationer ett år med anledning av att Trafikverket ska fördjupa sina undersökningar kring bullerfrågan som genererats av tågtrafik på Lommabanan, och vidta relevanta åtgärder. Detta görs för att säkerställa att närboende till spåren inte utsätts för onödiga störningar från järnvägen i framtiden.

I dagsläget ser invigningen ut att bli först i december 2027.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv