Digitala nycklar för hemtjänst och hemsjukvård

Digitalt nyckellås inom hemtjänsten i Lomma kommun

Lomma kommun använder digital nyckelhantering för dig som tar emot hjälp med hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård. Syftet är att öka säkerheten och säkerställa kvalitén kring hanteringen av nycklar.

Montering av låsenheten utförs av kommunens montör (Fixaren) alternativt av en låssmed från firman Certego AB.

Du kommer att bli kontaktad för att komma överens om tid för montering av låsenheten. En husnyckel kommer även fortsättningsvis att kvitteras ut av hemtjänsten att användas i nödfall om den digitala nyckeln inte fungerar. Nyckeln förvaras i hemtjänstens säkra nyckelskåp.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Lomma kommuns Kontaktcenter på telefon: 040 - 641 10 00. De kan svara på dina frågor eller koppla dig vidare till biståndshandläggare eller ansvarig hemtjänstgrupp. Vid fel på låsenheten är det hemtjänsten som ska kontaktas för felsökning och vid behov tillkallande av låssmed.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Förander

Senast uppdaterad: