Ansöka till förskola

Här ansöker du om förskoleplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du vill anmäla ditt barn till förskola
ska du gå in på kommunens hemsida.
Där hittar du en knapp som heter e-tjänster.
Klicka på knappen.
Där finns information om hur du ska göra.

Du måste lämna anmälan
senast 4 månader innan
den dag du vill att ditt barn ska börja.

Om du behöver hjälp
kan du ringa till kommunen på telefon 040-641 10 00.
Där blir du kopplad till någon som kan hjälpa dig.

Vi försöker erbjuda plats till barnet
där föräldrarna önskar sig,
men det lyckas inte alltid.

Byta förskola

Du kan byta förskola om du vill
och det finns plats på den förskola
som du vill byta till.
Du kan använda e-tjänsten
även till att byta.

Säga upp plats

När ditt barn ska sluta i förskolan
måste du säga till senast sextio dagar
innan ditt barn ska sluta.
Det kallas uppsägningstid.
Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Uppsägningstiden börjar den dag du anmäler via e-tjänst.

Ansök om förskoleplats

Med hjälp av e-tjänst kan du som vårdnadshavare enkelt ansöka om plats på kommunala förskolor och pedagogisk omsorg för ditt barn.

Ansök om plats

Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet för de barn som bor i kommunen, i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov.

Rätt till plats i förskoleverksamhet

Alla barn har från de fyller ett år rätt till plats i förskola. Det finns två olika former av placering:

  1. Allmän förskola (för 3-, 4- och 5-åringar)
  2. Förskoleplacering (för alla åldrar)
  3. Plats i allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar är helt avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Placeringen följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. Om omsorgsbehov uppstår och du vill nyttja förskolan mer än 15 timmar eller på lovdagar ska ny ansökan om förskoleplacering göras senast fyra månader innan plats önskas. Barnet är då inte garanterad plats på samma förskola som för platsen i allmän förskola.
  4. Om du vill nyttja förskolan mer än 15 timmar och/eller på lovdagar ska du i stället välja förskoleplacering. Det är en helårsplacering och garanterar plats på samma förskola oavsett förändring i omsorgsbehov.

Omsorg på obekväm tid

Lomma kommun erbjuder omsorg på obekväm tid mellan klockan 18.30-21.30 på vardagar och 6.30-21.30 på helger och röda dagar. Ansökan ska göras minst en månad innan omsorg önskas och arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan.

Omsorgen finns på Smultrongården som ligger i centrala Lomma. Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie dagplacering på Smultrongårdens förskola. Om barnen är placerade på annan förskola behöver vårdnadshavare själv ansvara för förflyttningen till Smultrongården. Lomma kommun ombesörjer hämtning från ordinarie kommunalt fritidshem.

Förskoleplacering

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor du önskar. Om det inte går erbjuds plats så nära barnets bostad som möjligt, med hänsyn till vad som krävs för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. Vid placering beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning. Det är rektorn vid respektive förskola som beslutar om den inre organisationen.

Ansökan ska göras så tidigt som möjligt, dock senast fyra månader innan plats önskas. Ansökan ska innehålla uppgift om den adress i Lomma kommun där barnet är eller kommer att vara folkbokfört. Du kan ansöka till tre olika förskolor som du rangordnar. Ditt barn erbjuds plats utifrån önskad placeringsstart, om ansökan har inkommit senast fyra månader innan plats önskas. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att ansökan inkommit.

Den dag som registreras som ködatum är ankomstdagen för ansökan, dock tidigast 90 dagar efter barnets födelse. En erbjuden plats ska tillträdas inom ansökt månad, men avgift debiteras från placeringsdatumet.

Barn i kön till förskola fördelas enligt följande turordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan (förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart).
  3. Barn som behöver omplaceras på grund av nedläggning. Vid fler sökande än platser fördelas platserna efter barnets ålder, äldre barn går före yngre.
  4. Ködatum. Vid lika ködatum går äldre barn före yngre.

Lomma kommun skickar köförfrågan en gång per år till den e-postadress du angett. Vill du stå kvar i kön uppdaterar du din ansökan och vill du inte stå kvar i kön så väljer du att avsluta den. Loggar du inte in i e-tjänst och tar ställning till köförfrågan innan sista svarsdag raderas din ansökan.

Byte av placering förskola

Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för ny placering.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till den förskola som syskonet redan har plats i. Syskonförtur omfattar barn som är bosatta i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonförtur medges i mån av plats och gäller förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: