Ansöka till förskola

Här ansöker du om förskoleplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du vill anmäla ditt barn till förskola
ska du gå in på kommunens hemsida.
Där hittar du en knapp som heter e-tjänster.
Klicka på knappen.
Där finns information om hur du ska göra.

Du måste lämna anmälan
senast 4 månader innan
den dag du vill att ditt barn ska börja.

Om du behöver hjälp
kan du ringa till kommunen på telefon 040-641 10 00.
Där blir du kopplad till någon som kan hjälpa dig.

Vi försöker erbjuda plats till barnet
där föräldrarna önskar sig,
men det lyckas inte alltid.

Byta förskola

Du kan byta förskola om du vill
och det finns plats på den förskola
som du vill byta till.
Du kan använda e-tjänsten
även till att byta.

Säga upp plats

När ditt barn ska sluta i förskolan
måste du säga till senast sextio dagar
innan ditt barn ska sluta.
Det kallas uppsägningstid.
Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Uppsägningstiden börjar den dag du anmäler via e-tjänst.

Ansök om förskoleplats

Med hjälp av e-tjänst kan du som vårdnadshavare enkelt ansöka om plats på kommunala förskolor och pedagogisk omsorg för ditt barn.

Sök förskoleplats i Lomma kommun:

Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets egna behov senast fyra månader efter att ansökan har inkommit.

När kan jag ansöka om plats?

Ansökan ska göras så tidigt som möjligt eftersom urval sker efter ködatum. Det är lättast att få plats på den förskola som önskas i augusti eftersom en hel årskull flyttas upp till förskoleklass. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola. Barnet kan börja förskolan tidigast på sin 1-års dag.

Vilka köregler gäller vid fördelning av förskoleplatser?

  1. Barn i behov av särskilt stöd.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan (förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart).
  3. Barn som behöver omplaceras på grund av nedläggning. Vid fler sökande än platser fördelas platserna efter barnets ålder, äldre barn går före yngre.
  4. Ködatum. Vid lika ködatum går äldre barn före yngre.

Den dag som registreras som ködatum är ankomstdagen för ansökan, dock tidigast 90 dagar efter barnets födelse. En erbjuden plats ska tillträdas inom ansökt månad, men avgift debiteras från placeringsdatumet.

Barn i behov av särskilt stöd

Det finns möjlighet för vårdnadshavare att åberopa att behov av särskilt stöd finns för ett barn att gå i en viss förskolas verksamhet. Skäl som kan motivera behov av särskilt stöd kan till exempel vara fysiska, medicinska, psykologiska eller psykosociala. Skälen måste kunna styrkas från sjukvård eller liknande eller verifieras av personal från Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. Placering på grund av att ett barn har behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall.

Vilket köplats har jag?

Vi har en gemensam kö i kommunen. Kön sorteras efter förturskategorier och ködatum. Därför kan vi aldrig säga vilken plats någon har i kön till en specifik förskola.

Kan jag ändra i min ansökan?

Ni kan ändra era val av förskolor och önskad placeringsstart i er befintliga ansökan med bibehållet ködatum så länge ni inte fått ett erbjudande om plats.

Köförfrågan

I december varje år skickas en köförfråga ut till den e-postadress som du har angett i e-tjänsten. Vill du stå kvar i kön uppdaterar du din ansökan och vill du inte stå kvar i kön så väljer du att avsluta den. Loggar du inte in i e-tjänst och tar ställning till köförfrågan innan sista svarsdag raderas din ansökan.

När får jag erbjudande om plats?

Ditt barn har enligt skollagen rätt till en förskoleplats senast fyra månader efter att ansökan har inkommit. Ni kommer få ett erbjudande till den e-postadress som du angett i e-tjänsten senast två månader innan önskad placeringsstart, förutsatt att ansökan har inkommit senast fyra månader innan.

Jag har fått ett erbjudande om plats

När ni har fått ett platserbjudande har ni 8 dagar på er att svara. Båda vårdnadshavare måste svara senast det datum som står angivet i erbjudandet för att platsen ska bli er. Loggar ni inte in i e-tjänst och tar ställning till erbjudandet innan sista svarsdag stängs erbjudandet och er ansökan raderas.

Jag fick inte erbjudande om plats på den förskolan jag önskar

Ni måste ta ställning till erbjudandet innan sista svarsdag, annars stängs erbjudande och din ansökan raderas.

  • Accepterar - ni tackar ja till den förskola ni erbjudits plats på och er ansökan stängs.
  • Accepterar, behåller köplats - om ni är i behov av plats accepterar ni ert erbjudande men väljer att stå kvar i kö till högre rangordnade alternativ.
  • Avstår - om ni inte har fått erbjudande om plats på någon av era valda förskolor står ni kvar i kön till era val.

Byte av placering förskola/pedagogisk omsorg

Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för ny placering.

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor ska anmälas direkt till den fristående verksamheten.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: