Detaljplaner

Karta

I en detaljplan regleras hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utformas inom ett visst område.

Vad är samråd och granskning? Här kan du läsa om detaljplaneprocessen och hur du som sakägare kan påverka denna.

Här kan du följa arbetet med kommunens pågående detaljplaner och se vilka skeden de befinner sig i.

Det finns detaljplaner för stora delar av Lomma kommun. Här kan du finna alla gällande detaljplaner.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Senast uppdaterad: