Klimatsmart - vad kan du göra själv?

Lomma kommun har tagit fram en Energi och klimatplan för att minska klimatpåverkan. För att lyckas nå de minskade utsläppen behöver inte bara kommunens verksamheter utan hela samhället ställa om. Som invånare kan du bidra genom att minska din klimatpåverkan och se över hur du kan anpassa dig för ett förändrat klimat.

Minskad klimatpåverkan

I Sverige är klimatpåverkan i snitt nio ton per person och år, vilket är mycket högre än det globala genomsnittet. För att nå Parisavtalet och hålla medeltemperaturökningen under två grader behöver de globala utsläppen hamna på högst ett ton per person 2050. De stora utsläppsområdena för personer i Sverige är resor, boende, mat och konsumtion.

Konsumentverket och IVL Svenska miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg där du kan räkna ut dina egna utsläpp. Räkna ut dina egna utsläpp här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i energi- och klimatfrågor

Lomma kommun har en klimat- och miljöstrateg, Per Blomberg, som gärna kommer och ordnar utbildning eller enstaka föredrag om klimat-, energi eller kretsloppsfrågor. Det kan gälla föreningar, lokala partigrupper, skolor med mera som vill lära sig mer. Kontakta Per via mail: per.blomberg@lomma.se eller telefon 0709-413073

Boende

Lomma kommun erbjuder kostnadsfri energirådgivning åt medborgare, bostadsrättsföreningar och företag. Vid en energirådgivning kan du, via telefon eller besök, få tips och upplysningar om bland annat energieffektivisering, transporter, solceller, energisparande och val av värmesystem. Mer information om hållbar energi och uppvärmning hittar du här.

Transporter

Transporter är för många den största utsläppskällan. Lomma kommun arbetar aktivt med att förbättra för cykel och kollektivtrafik. 2020 öppnade tågstationen i Lomma och två nya tågstationer är planerade i kommunen till 2026. Du som individ kan minska utsläppen från dina resor genom att exempelvis välja cykel, kollektivtrafik, välja att inte resa eller köra fossilfritt. I länksamlingen längst ner hittar du Lomma kommuns cykelkarta och länk till Skånetrafiken.

Mat och konsumtion

Hur vi äter och konsumerar är väldigt individuellt. Generellt kan du minska dina utsläpp från mat genom att få in mer vegetabiliskt i din kost och minska matsvinnet. För annan konsumtion fundera på om du kan reparera, hyra eller köpa begagnat innan du köper något nytt. På konsumentverkets sida Hallå konsument kan du läsa mer om konsumtionsutsläpp och vad du kan tänka på inför olika köp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassning

Klimatförändringarna är redan märkbara. Regnet faller mer koncentrerat och kraftigare och kan helt utebli under längre perioder - en bättre beredskap för skyfall, torka och översvämningar är därför nödvändig. Genom att se över din trädgård kan du förbättra dina förutsättningar för perioder med översvämning eller torka.

Samla upp regnvatten

En kvadratmeter tak ger cirka en liter vatten per millimeter regn. Västra Skåne får uppemot 650 millimeter nederbörd per år, varav det mesta faller på sommaren. Med ditt tak och en regntunna kan du skörda regnet för bevattning.

Främja naturlig infiltration

Tomtmark där vatten tillåts tränga ner i marken (t.ex. på gräsmattor, odlingslotter, grus) gör att regnet kan infiltrera till grundvattnet. Det är väldigt viktigt att främja denna naturliga process, särskilt inom tätorter. Använd genomsläppliga material i stället för att hårdgöra din tomt så klarar den mer nederbörd.

Satsa på träd

Ett vuxet träd dricker ca 500 liter vatten en varm sommardag och bladytan avdunstar mycket vatten. Häckar och träd på din tomt bidrar till lokal klimatreglering, bland annat genom bättre dränering, svalkande skugga vid värmeböljor och skydd mot hårda vindar.

9 sätt att ta hand om ditt dagvatten 1. grönt tak. 2.	regntunna för bevattning. 3. ytlig avledning och infiltration till marken. 4. minst 50% genomsläpplig tomtyta. 5. trädeffekt: vattenupptag via rötter samt ökat avdunstning från bladytan (Regnvatten som infiltrerar på din tomt blir nytt grundvatten eller tas upp av växter). 6.	permanent eller tillfällig damm. 7. vattentank eller cistern för bevattning. 8.	stenkista eller perkolationsmagasin för uppsamling och grundvattennybildning. 9. endast överskottsvatten som inte kan omhändertas på tomten förs bort. Utanför tomtgränsen kan ditt dagvatten avledas till det kommunala dagvattennätet, en samfälld vattenanläggning där din tomt ingår eller direkt ut till vattendrag eller havet.
Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: