En god man arbetar för en person
som inte själv kan tala med myndigheter
eller sköta sina pengar till exempel.
Den person som har god man kallas för huvudman.
Man väljer själv om man vill vara god man,
det är frivilligt.

Om det inte räcker med en god man
ska man få en förvaltare.
Det kan vara när en person
inte förstår sin svåra situation
och riskerar att fara illa,
vara till skada för sig själv
eller att bli utnyttjad.

Med förmyndarskap menar man oftast
förvaltningen av det som barn äger.
Förmyndaren ska sköta barnets tillgångar
och tala för barnet i frågor som har med pengarna att göra.

Lomma kommun hjälper personer som bor i Lomma, Burlöv,
Staffanstorp och Kävlinge kommun.

God man, förvaltare, förmyndare

Kvinna kramar man som sitter framför datorn

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig som bor i Lomma, Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

God man

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för den som är i behov av hjälp i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är en frivillig åtgärd som i normalfallet kräver samtycke.

En god man utses när mindre ingripande åtgärder såsom fullmakt, anhörigas stöd eller insatser från socialtjänsten inte är tillräckliga.

Förvaltare

En förvaltare ska utses i fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan besluta om förvaltarskap utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet.

Förmyndare

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndares skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

Kontakta oss

Postadress:

Lomma kommun
Överförmyndaren
234 81 Lomma

e-post: overformyndaren@lomma.se

Telefon: 040 - 641 10 00

Telefontid:

  • Måndag: 10:00 - 12:00
  • Tisdag:    10:00 - 12:00
  • Onsdag:  10:00 - 12:00
  • Torsdag: 10:00 - 12:00
  • Fredag:   10:00 - 12:00
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: