Socialnämnden

Socialnämnden består av elva ledamöter, elva ersättare och ansvarar för individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet samt hälsa, vård och omsorg.

  • Ordförande: Susanne Borgelius (M)
  • 1:e vice ordförande: Anders Olin (M)
  • 2:e vice ordförande: Pia Johnson (S)

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om färdtjänst samt enligt lagen om riksfärdtjänst.

Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar för den kommunala tillsynen av handel enligt 7 kap. 3 § och ansökan enligt 5 kap. 3 § Lagen om tobak och liknande produkter.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Philip Nilsson
Senast uppdaterad: