Socialnämnden

Socialnämnden består av elva ledamöter, elva ersättare och ansvarar för individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet samt hälsa, vård och omsorg.

  • Ordförande: Susanne Borgelius (M)
  • 1:e vice ordförande: Anders Olin (M)
  • 2:e vice ordförande: Pia Johnson (S)

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om färdtjänst samt enligt lagen om riksfärdtjänst.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Sandra Stjärna
Senast uppdaterad: