Alnarps förskola

En träport har en välkomnande skylt där det står trädgården med stora bokstäver. Bilden visar den fina tyrädgård som anlagts framför förskolans byggnad som skymtar i bakgrunden.

Välkommen! Alnarps förskola ligger strax utanför Lomma tätort i riktning mot Malmö. Förskolan består av två avdelningar: Snödroppen och Gullvivan.

Verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med utepedagogisk profil. Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön och med vars hjälp vi kan stimulera till lärande med alla sinnen. Förskolan ligger nära Alnarpsparken som besöks flera gånger i veckan. I den stora parken finns möjligheter för barnen att vara nyfikna och utforska naturen tillsammans och den är en viktig lärmiljö för alla på Alnarps förskola. Här inbjuds barnen till lärande om natur och miljö och här etableras tidiga relationer mellan barn och den omgivande naturen. På Alnarps förskola möter barnen en föränderlig, tillgänglig och tillåtande miljö. Pedagogerna prioriterar att skapa lärmiljöer med mycket mötesplatser som fascinerar, utmanar och stimulerar till lärande och sociala relationer.

På Alnarp finns en gemensam barnsyn där tron på det kompetenta barnet som lär tillsammans med andra barn och vuxna råder. Här utvecklas nyfikenhet, förundran och lust till lärande.

Förskolan och vår omgivning

Förskolan ligger nära Alnarpsparken som besöks flera gånger i veckan. I den stora parken finns möjligheter för barnen att vara nyfikna och utforska naturen tillsammans.

Adress

Smedjevägen 8, 230 53 Alnarp

Kontaktuppgifter

Marie Ekholm

Biträdande rektor och skoladministratör

0724-54 09 58

Snödroppen

0733-41 12 06

Gullvivan

0733-41 15 73

Sidansvarig: Cecilia Holst

Senast uppdaterad: