Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet.

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska vara öppen för insyn i så stor utsträckning som det är möjligt. Det betyder också att du som medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen och att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga handlingar, utan att förklara varför.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Överklaga ett beslut, så gör du

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peder Severin

Senast uppdaterad: