Boende för dig med funktionsnedsättning

Det finns flera olika boenden för dig med funktionsnedsättning. Vi erbjuder också hjälp i hemmet för att din vardag ska fungera så smidigt som möjligt.

För vuxna – bostad med särskild service

För att få en bostad med särskild service måste du vara över 18 år. Du måste också ha en varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd att klara av ett boende. I en grupp- eller servicebostad måste du också ta emot regelbundet stöd av personal. I en bostad med särskild service betalar du hyra för din lägenhet och övriga kostnader som är kopplad till ett boende. Däremot betalar du ingenting för det stöd du får på grund av ditt funktionshinder.

Gruppbostad

En gruppbostad är ett bra alternativ för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. Här finns det personal dygnet runt. Lägenheterna i en gruppbostad ligger runt om en gemensamt lokal där du kan delta i aktiviteter själv eller tillsammans med de andra boende efter eget önskemål. Varje lägenhet har eget kök och badrum. Målet med gruppboendet är att få stöd och hjälp i vardagen för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Servicebostad

Serviceboende är för dig som klarar av ett mer självständigt liv. Du har din egen lägenhet och närhet till en gemensam lokal i samma hus eller i ett hus nära det du bor i. Det finns personal dygnet runt som kan ge dig stöd och du kan även delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Annan särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en fristående lägenhet utan personal och gemensamma lokaler. Bostadsformen finns för dig som vill ha ett helt självständigt boende eller klarar dig med stöd av till exempel hemtjänst eller ledsagarservice. Lägenheten kan ha en viss grundanpassning (till exempel låga trösklar, hiss, större badrum) och du hyr den av kommunen.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ernesto Cespedes Cortes
Senast uppdaterad: