Dagverksamhet

I kommunen finns dagverksamhet för personer med sviktande minnesfunktion. På dagverksamheten arbetar vi för att vårdtagare ska få den bästa vården och att anhöriga ska känna trygghet.

Personalen på dagverksamheten är utbildade i demensproblematik, demenssjukdomar och har ett rehabiliterande och förstående förhållningssätt.

Verksamheten är inriktad på aktiv social träning och meningsfullhet och ska stimulera till att hålla det friska friskt och ge upplevelser i nuet.

Dagverksamheten erbjuder fysisk och mental träning i form av promenader, gymnastik, musik, sång, kultur och gemenskap som präglas av fantasirikedom och humor. Varje vårdtagare har en kontaktman.

Sidansvarig: Jeanette Brink
Senast uppdaterad: