Dagverksamhet

Dagverksamheten i Lomma kommun är en biståndsbedömd verksamhet som är anpassad till personer med kognitiv sjukdom. Dagverksamheten erbjuder meningsfulla aktiviteter, social samvaro, individuellt stöd och struktur i vardagen samt bidrar till avlastning för personens anhöriga.

Vi möter våra gäster på Dagverksamheten utifrån en positiv helhetssyn där vi dels försöker att tillgodose de individuella behoven per individ men också utifrån behov, intresse och förmåga att delta i gruppaktiviteter. Verksamheten är inriktad på att ge varje gäst ett meningsfullt vardagsliv och erbjuda aktiviteter, måltider och social samvaro tillsammans med andra på ett utifrån individen lyhört och respektfullt sätt.

Vår tanke är att våra gäster på Dagverksamhet blir sedda för de personer de är och att vi anpassar meningsfulla aktiviteter, grupper och sammanhang utifrån deras förmåga och intresse. Att arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt är viktigt dels för att stödja och underhålla funktioner men även för att bevara våra gästers självkänsla.

Dagverksamhet kan erbjudas en eller flera dagar per vecka.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen
Senast uppdaterad: