Det är viktigt att vi tar hand om vår miljö och natur.
Därför finns det en plan för hur vi ska göra
för att ta minska sådant som inte är bra för vår miljö
och skydda natur och hav.

Klimatarbete

Lomma kommun arbetar aktivt för att minska sina utsläpp av växthusgaser, men även med att anpassa samhället till effekterna av ett förändrat klimat.

Minskade växthusgasutsläpp

Världens länder har gemensamt kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. De utsläpp vi har idag innebär att vi hamnar väl över två grader, vilket får storskaliga konsekvenser. Det innebär att vi måste minska utsläppen av växthusgaser kraftfullt under de närmaste åren. Utsläppen av växthusgaser är direkt beroende av hur mycket energi samhället använder, och från vilken typ av energikälla. Därför krävs det medvetenhet och engagemang från både företag och medborgare. Kommunen har en viktig roll i samordningen av detta arbete samtidigt som vi även ska minska kommunorganisationens egna utsläpp.

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen 2021–2025 styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska påverkan på klimatet. Visionen är att Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning. Hur ska detta gå till?

Här kan du läsa mer om Energi- och klimatplanen

Kustzonsprogram för Lomma kommun

Kustzonsprogrammet 2019–2030 ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030.

Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust och hur målbilden för kusten ska vara i ett långsiktigt perspektiv.

Här kan du läsa mer om kustzonsprogrammet.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: