Mat i gymnasieskola

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch.

Hämtning av skollunch under distansundervisning

Under perioden av distansstudier på gymnasieskolorna vårterminen 2021 erbjuds alla gymnasieelever att hämta sin skollunch på grundskolorna i Lomma kommun (undantaget Fladängskolan i Lomma). Hämtning av mat kan göras mellan kl 11.30 och 12.30 på skoldagar.

Förbeställ senast torsdagen före

För att kunna hämta mat, och för att förebygga matsvinn, vill vi att alla förbeställer senast varje torsdag, innan kl 23:45, för kommande vecka. Maila din beställning direkt till den skola som du önskar hämta din mat på.

I mailet behöver du ange:

  1. e-post, namn och födelsenummer,
  2. gymnasieskola och program,
  3. om du önskar vegetariskt alternativ
  4. samt på vilken grundskola du önskar hämta maten.

Önskas fläskfri kost, hänvisar vi till det vegetariska alternativet.

Här hittar du menyn: skolmaten.se/d/lomma-kommun Länk till annan webbplats.

Avbeställning

Avbeställning av mat gör du senast två dagar innan. Du avbeställer genom att mejla skolan du beställt mat ifrån på ovanstående mailadresser.

Terminsavgift för skollunch för gymnasieelever

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch (enligt beslut i kommunfullmäktige § 100/ 2019 12 05). Avgiften gäller elever vid kommunal och fristående gymnasieskola. Terminsavgift för skollunch är fr.o.m. vt 2020 800 kr/termin.

Fakturan skickas vanligtvis hem terminsvis i oktober och mars. Under våren 2021 skickas fakturan ut först under maj på grund av coronapandemin. Under vårterminen -21 har Lomma kommun erbjudit alla gymnasieelever folkbokförda i kommunen, att hämta skollunch på grundskolorna i kommunen under perioder av distansundervisning. Det innebär att några avdrag på fakturan för skolmåltidsavgift inte är aktuella.

Avgiftsbefrielse

Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse. Blanketten hittar du på Självservice. För att Lomma kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

Intyg om avgiftsbefrielse för höstterminen ska vara inlämnat senast den 15 september och inlämnat för vårterminen senast 15 februari. Tänk på att intyget gäller för en termin och nytt intyg måste skickas in för nästa termin.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: