Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mat i gymnasieskola

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en skolmåltidsavgift.

Skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en skolmåltidsavgift (enligt beslut i kommunfullmäktige § 41/1993 06 17). Avgiften gäller elever vid kommunal och fristående gymnasieskola. Skolmåltidsavgiften är fr.o.m. vt 2020 800 kr/termin.

Faktura skickas hem terminsvis i oktober och mars.

Avgiftsbefrielse

Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse. Blanketten hittar du på Självservice. För att Lomma kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

Intyg om avgiftsbefrielse för höstterminen ska vara inlämnat senast den 15 september och inlämnat för vårterminen senast 15 februari. Tänk på att intyget gäller för en termin och nytt intyg måste skickas in för nästa termin.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2019-12-20