Mat i gymnasieskola

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch.

Terminsavgift för skollunch för gymnasieelever

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch (enligt beslut i kommunfullmäktige § 100/ 2019 12 05). Avgiften gäller elever vid kommunal och fristående gymnasieskola. Terminsavgift för skollunch är 800 kr/termin.

Fakturan skickas hem terminsvis i oktober och mars.

Avgiftsbefrielse

Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse. Blanketten hittar du på Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att Lomma kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

Intyg om avgiftsbefrielse för höstterminen ska vara inlämnat senast den 15 september och inlämnat för vårterminen senast 15 februari. Tänk på att intyget gäller för en termin och nytt intyg måste skickas in för nästa termin.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Mia Björnsson
Senast uppdaterad: