Mat i gymnasieskola

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch.

Hämtning av skollunch under distansundervisning

Under perioden av distansstudier på gymnasieskolorna vårterminen 2021 erbjuds alla gymnasieelever att hämta sin skollunch på grundskolorna i Lomma kommun (undantaget Fladängskolan i Lomma). Hämtning av mat kan göras mellan kl 11.30 och 12.30 på skoldagar.

Du måste förbeställa din mat via formuläret: mat.lomma.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du går tillväga i nyheten: Hämtning av skollunch för gymnasieelever med distansundervisning

Terminsavgift för skollunch för gymnasieelever

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch (enligt beslut i kommunfullmäktige § 100/ 2019 12 05). Avgiften gäller elever vid kommunal och fristående gymnasieskola. Terminsavgift för skollunch är fr.o.m. vt 2020 800 kr/termin.

Fakturan skickas vanligtvis hem terminsvis i oktober och mars. Under våren 2021 kommer fakturan att skickas ut först under maj på grund av coronapandemin.

Avgiftsbefrielse

Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse. Blanketten hittar du på Självservice. För att Lomma kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

Intyg om avgiftsbefrielse för höstterminen ska vara inlämnat senast den 15 september och inlämnat för vårterminen senast 15 februari. Tänk på att intyget gäller för en termin och nytt intyg måste skickas in för nästa termin.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: