Att åka med tåg
är bra för miljön
och ökar möjligheterna
för utveckling.
År 2026 kommer det
att finnas tre stationer
i vår kommun -
i Lomma, Flädie och Alnarp.

Framtida möjligheter i Alnarp och Flädie

Nu går det att ta tåget till och från Lomma. 2026 är ambitionen att två tågstationer till är igång – Flädie och Alnarp. Detta ritar om förutsättningarna för vår kommun på flera sätt.

Lommabanan ger unika möjligheter för framtiden att utveckla våra samhällen på ett attraktivt och hållbart sätt kring tågstationerna, inte minst i Flädie och Alnarp. Etableringen av stationen i Flädie har påverkat framtida planer på hur den norra kommundelen ska växa. Stadsdelen Bjärreds vångar ska binda samman Bjärred och Borgeby och invånarna där får nära till stationen i Flädie. På sikt kan det bli aktuellt att utveckla samhällena i både Flädie och Fjelie.

Utvecklingsplanerna i Alnarp handlar om att skapa en stadsdel med fler bostäder och att bidra till en starkare regional arbetsmarknad. Vi verkar för att fler företag inom gröna näringar ska etablera sig och att förutsättningarna för forskningsnära företagande stärks, tillsammans med Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Samtidigt ska vi behålla, bevara och utveckla de kultur- och naturvärden som finns i Alnarpsparken.

Tre stationer på Lommabanan stärker Lomma kommuns position i regionen. Det ger kraftigt ökade möjligheter till arbetspendling in till kommunen och skapar väldigt goda förutsättningar för verksamheter att etablera sig i vår kommun.

Visste du förresten att Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle? Läs gärna mer om det under Klimatarbete.

Karta över Öresundsregionen med tågstationer

Karta över Öresundsregionen med tågstationer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jesper Bergnordh
Senast uppdaterad: