Stöd vid en kris

Lomma kommun har en krisstödsgrupp som består av professionella resurser, till exempel, psykologer och kuratorer som ska kunna stödja medborgare, besökare och andra grupper som vistas i kommunen. Krisstödsgruppen kan kallas in av ansvariga inom kommunen, till exempel en räddningsledare eller tjänsteman i beredskap.

Krisstödsgrupp

Krisstödsgruppen kallas inte in rutinmässigt vid olyckor utan är avsedd för det akuta läget vid händelser där behovet av psykosocialt stöd är stort i väntan på vidare åtgärder. Stödet är särskilt viktigt där barn eller ungdomar är inblandade. Krisstödsgruppen ersätter inte eller tar över en arbetsgivares arbetsmiljöansvar, det personliga nätverket eller andra myndigheters ansvar utan är ett komplement till andra resurser i det akuta läget.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: