Effekter av nedskräpning

Varför skräpar människor ned?

Det finns tre huvudsakliga orsaker till att människor skräpar ned: sociala normer, bekvämlighet och otydligt ansvar. Det kan vara något så enkelt att det kanske inte fanns en papperskorg i närheten. Det finns en koppling mellan att en redan skräpig miljö bidrar till att fler personer skräpar ner på samma plats. Människan är ett flockdjur så vi får mindre dåligt samvete om vi ser en annan människa skräpa ner, och vi känner då oss mindre ensamma i vårt eget beteende. Det betyder också att skräpiga miljöer föder mer skräp, eftersom det känns mer okej att slänga sitt skräp i en skräpig miljö än på städade platser.

Enligt Håll Sverige rent spenderar Sverige ungefär 2 miljarder kronor på skräphantering varje år.

Nedbrytning av skräp på land och i hav

Det är svårt att exakt säga hur lång tid olika produkter och material tar för att brytas ner i naturen. Hur lång tid som nedbrytningen tar beror på vilken miljö skräpet hamnar i. Det är också svårt att exakt veta vad som händer med skräpet i vår natur på lång sikt.

Plast tar lång tid att brytas ner

Plastskräp är en av de farligaste skräpslagen, eftersom de har lång nedbrytningstid, vilket gör att mängden skräp i naturen ständigt växer. Enligt Håll Sverige rent tar det ungefär 50 till 100 år för en plastpåse att brytas ner i naturen medan en PET-flaska tar upp till 450–1000 år att brytas ner. Det vanligaste skräpet på svenska stränder är plastbitar, men tätt efter följer fimpar, plastpåsar och förpackningar av godis, skräpmat och glass. När plast bryts ner skapas små plastpartiklar, som kallas för mikroplast. Mikroplast kan stanna kvar i naturen och havet i många år och påverkar även levande organismer negativt.

Biobaserad plast

Konfetti

Det blir allt vanligare med märkningar om biobaserad plast. Det är lätt att tro att denna plastsort bryts ned i naturen, men detta stämmer tyvärr inte. Biobaserad plast fungerar på samma sätt som ”vanlig” plast – den brys alltså inte ner i naturen, utan finfördelas bara. Biobaserade plaster är gjorda helt eller delvis av förnyelsebara råvaror istället för fossila råvaror. Det finns även biologisk nedbrytbar plast och kan vara tillverkad av både förnyelsebar och fossil råvara. Det krävs speciella förutsättningar för att denna typ av plast ska brytas ner. Biobaserad plast kan därmed vilseleda konsumenten att tro att den försvinner i naturen (Håll Sverige rent, 2019).

Nedskräpning och spridning av kemikalier

Plast läcker även ut kemikalier, antingen är kemikalier en ingrediens i plasten, en biprodukt från tillverkningen eller så finns det kemikalier från andra källor som kan fästa sig på plastens yta. Ju mindre plastbit desto mer ökar plastens förmåga att binda till sig och lämna ifrån sig kemikalier. Så skräp kan alltså binda till sig kemikalier vilket kan bidra till att sprida kemikalier i vår miljö.

Konfetti

Plast hamnar i naturen och i våra hav

Konfetti och ballonger är ofta gjorda av plast och/eller latex. När de blir liggande som skräp i naturen fragmenteras de till mindre beståndsdelar och blir så kallad ”mikroplast”. Det som hamnar på gatan kommer att hamna i ett vattendrag och slutligen i havet. Ballonger som släpps upp i himlen ramlar ner någon annanstans där de kan göra stor skada för djuren. De kan fastna i matsmältningssystemet, vilket leder till att djuret svälter ihjäl.

Miljövänliga alternativ

Istället för att använda konfetti av plast kan man använda nedbrytbar konfetti. Blomblad, fågelfrön och ris är bra miljövänliga alternativ till konfetti och glitter. Det finns även nedbrytbar konfetti att köpa. Istället för ballonger kan man blåsa såpbubblor, hänga upp flaggspel eller hitta egna innovativa sätt att fira.

Ökningen av engångsartiklar

Engångsartiklar är ofta designade för att bara användas en kort stund. Mycket av den plast som tillverkas används till engångsartiklar. Det är även den största kategori av produkter som hittas i havet.

Trenden att äta och dricka på språng är stark och många av produkterna hamnar tyvärr i naturen. Snabbmatskulturen är stor och sedan 2015 har tre av de större hamburgerkedjorna i Sverige ökat sin omsättning med 12 procent. Parallellt med denna utveckling har Café-kedjorna ökat sin omsättning med 16 procent under samma tidsperiod.

Engångsmuggar innehåller inte bara papper utan även plast, bland annat i muggens lock men även på insidan av muggen för att minska risken för läckage.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: