Hjälp oss att hålla rent i naturen!

Tillsammans för en ren miljö.

Nedskräpning

Skräp är avfall som hamnat i stads- och naturmiljön. Här kan du hitta relevant och aktuell information om nedskräpning, hur kommunen arbetar för att minska mängden skräp och vad som är på gång samt var du kan göra en anmälan om du hittat stora mängder skräp i kommunen.

 

Konstverk Skräpkuber

Skräpkuber vid piren i Lomma.

Lomma kommun har satt upp skräpkuber längst nere vid piren i Lomma tätort, precis vid början av Lomma beach. Där står fem stycken konstverk som alla innehåller en värsting när det kommer till nedskräpning. Det är en fimp, en engångsmugg, en tops, en glasflaska och en aluminiumburk.

Syftet med konstprojektet är att uppmärksamma nedskräpning och hur lång tid det tar för respektive skräp att brytas ner i naturen.

Vad gör Lomma kommun?

  • Lomma kommun arbetar på flera sätt för att minska nedskräpning bland annat genom KIMO, som är kommunernas internationella miljöorganisation. KIMO arbetar över kommun- och landsgränser för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön.
  • Just nu sätter vi särskilt fokus på att minska skräpet i våra kustmiljöer. Under våren har kommunen arbetat med att ta fram soptunnor i starka färger på strategiska stråk och platser i Lomma tätort och i Bjärred. Vi har även samlat information om nedskräpning på hemsidan och tagit fram en fysisk skylt som står nere vid piren i Lomma och vid Långa bryggan i Bjärred. Skylten ger kort information om effekter av nedskräpning. Parallellt med detta arbete pågår den ordinarie sophanteringen. Använd länken nedan för att läsa mer om detta.
  • I kommunen finns det både papperskorgar, soptunnor, sorteringskärl och hundlatriner på offentliga platser. Hur ofta dessa töms varierar beroende på vad för behållare det gäller och var den står, men minst en gång per vecka.Under maj-augusti utförs även extratömningar av sopkärl under helger på platser där det är mycket folk i rörelse, exempelvis vid Kajgatan och Långa bryggan.
  • Under juni, juli och augusti städas samtliga badplatser från skräp och cirka 50 extra sopkärl placeras ut vid stränderna i kommunen. Dessa töms minst en gång per dag.
  • Lomma kommun har även genomfört en skräpmätning hösten 2022. Den gjordes i Bjärehovsparken och vid Lomma Station. Resultaten från mätningarna visar att det skräp som är vanligast i kommunen är fimpen, på andra plats kommer plastföremål. Skräpmätningen kommer även att genomföras hösten 2023.

Mer information

Rapporterna från våra skräpmätningar hittar du här:

Skräpfacit 2023 - Öresundsparken, Lomma Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skräpfacit 2023 - T-bryggan, Lomma Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skräpfacit 2022 – Lomma station Pdf, 967.1 kB.

Skräpfacit 2022 – Bjärehovsparken Pdf, 970.4 kB.

Skräpfacit 2021 – Centrumtorget och Fladängsparken Pdf, 996.9 kB.

Skräpfacit 2020 – Centrumtorget och Fladängsparken Pdf, 1.1 MB.

Skräpfacit 2019 – Centrumtorget och Fladängsparken Pdf, 1.1 MB.

Vem ska du vända dig till om du vill uppmärksamma nedskräpning i kommunen?

Har du hittat skräp i kommunen som är för stort att transportera bort själv? Eller en överfylld soptunna? Då kan du göra en felanmälan på kommunens hemsida så tar vi hand om det.

Via formuläret i länken nedan kan du som invånare eller besökare göra en felanmälan gällande Lomma kommuns allmänna platsmark. Till allmän platsmark tillhör bland annat kommunens parker, gator, torg och dammar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: