Ordet kommun betyder gemensam.
I en kommun beslutar man
gemensamt hur man ska göra.
Det finns 290 olika kommuner i Sverige.

Alla som bor i kommunen
kallas kommuninvånare.

Kommunen sköter om många uppgifter
som människorna som bor i kommunen har nytta av.

Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen
och att gamla människor kan få hjälp.

Att det kommer vatten i kranen
och att någon tar hand om våra sopor
är sådant som kommunen sköter om.

Kommunen gör det fint i våra parker.
De ordnar med lek- och idrottsplatser.

Trygghet och säkerhet är viktigt.
Därför finns räddningstjänsten med sina brandbilar.

Politik och demokrati

Här hittar du information om kommunens politiska organisation och om politikerna som beslutar. Du kan också läsa om frågorna som ska diskuteras på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsen och nämndernas möten.

Så kan du påverka

Under "Dialog, synpunkter och felanmälan" hittar du information om de olika sätt som du kan lämna synpunkter om det som händer i kommunen.

Kontakt

E-postadresser till förtroendevalda är uppbyggda enligt principen: fornamn.efternamn@lomma.se (å och ä ersätts av a och ö av o).

Förtroendevalda i Lomma kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Politiska partier i Lomma kommun som är representerade i kommunfullmäktige

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: