Södra infarten till Habo Ljung
saknar en säker övergång för
gång- och cykeltrafikanter.

Lomma kommun genomför nu
åtgärder för att få bilar att sänka
hastigheten när de passerar samhället.

Samtidigt tillgänglighetsanpassas
busshållplatserna.

Tätortsportar i Habo Ljung

Busshållplats vid södra infarten till Habo Ljung.

Under hösten och vintern genomförde Lomma kommun trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att få bilister att sänka hastigheten när de passerar Habo Ljung. Tisdagen den 18 februari öppnade vägen och de nya, tillgänglighetsanpassade busshållplatserna igen.

Ritning över planerat arbete på Södra Västkustvägen, vid södra infarten till Habo Ljung.

Sträckan utanför Habo Ljung är det område där polisen får flest klagomål på hastighetsöverträdelser i kommunen. Genom att bygga tätortsportar som tydligt påvisar att trafikanterna passerar ett samhälle, ska de sänka hastigheten.

Då sträckan även är ett prioriterat kollektivtrafikstråk ska busshållplatserna vid södra infarten till Habo Ljung tillgänglighetsanpassas. I anslutning till busshållplatserna ska en säker passage för gång- och cykeltrafikanter över Södra Västkustvägen skapas och belysningen kommer att ses över för att öka säkerheten ytterligare.

Tillgänglighetsanpassade hållplatser

Att resa med buss ska vara enkelt för alla. I samband med att tätortsportarna byggs, kommer de befintliga busshållplatserna vid södra infarten till Habo Ljung att tillgänglighetsanpassas. Det innebär att de bland annat kommer höjas upp på en refug, vilket förenklar på- och avstigning med barnvagn, rullstol eller rullator.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh

Senast uppdaterad: