Att spola ner fett i avloppet skadar
vattenledningarna.
Det kan också orsaka stopp.

Därför ska restauranger installera
en fettavskiljare i avloppet.

Stekfett ska aldrig hällas rakt ner
i avloppet. Det ska samlas separat.

Fettavskiljning

Fettutsläpp från restauranger och storkök sätter igen avloppsledningarna och orsakar frätskador. För att förhindra detta ska fastighetsägare/abonnenter med verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel installera en fettavskiljare.

Enligt Lomma kommuns Föreskrifter för renhållning samt Allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA), har fastighetsägaren/verksamhetsutövaren huvudansvaret, både tekniskt och ekonomiskt, för installation samt för underhåll och drift av fettavskiljaren. I de berörda verksamheter där fettavskiljare saknas ska denna installeras så snart som möjligt.  

Frityrolja och stekfett

Frityrolja, stekfett och liknande får inte tömmas i fettavskiljaren utan ska samlas upp separat. Små mängder av flytande fett kan slängas i de vanliga soporna (det så kallade restavfallet) för att förbrännas och bli till fjärrvärme. Större mängder ska hämtas av en firma som samlar in och återanvänder förbrukat matfett.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljaren ska tömmas minst fyra gånger per år. Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns en tömningsjournal tillgänglig i anslutning till anläggningen, innehållande uppgifter om när avskiljaren har tömts. Möjlighet finns att söka dispens för färre antal tömningar av fettavskiljaren, kontakt tas i så fall med Lomma kommun som förmedlar detta vidare. Tömningen utförs sedan av företaget Ragn-Sells.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: