Filmer

Kulturskolan deltog i ett konstprojekt tillsammans med gatu- och parkenheten och skapade konst på elskåp.

Projektet kallas "Säker väg” och de olika karaktärerna fick växa fram under hösten 2020. Våren 2021 komponerades de slutliga bilderna och små detaljer lades till.

Under våren 2023 satte Kulturskolan upp föreställningen Havets Fasa.

Se filmen om vårt repetitionsarbete.

Kontaktuppgifter

Karin Croné

Kulturskolechef

0733-41 16 95

Sidansvarig: Karin Croné

Senast uppdaterad: