Kustvattenråd

Alla kan medverka i arbetet med skydd och förvaltning av Lommabukten. Kommunen vill gärna samarbeta med allmänheten och intresseorganisationer genom ett nyskapat kustvattenråd. Det finns inga förutbestämda mallar för hur ett kustvattenråd ska organiseras eller arbeta.

I april 2008 hölls ett första möte med flera föreningar. Syftet med detta första möte var att undersöka intresset och möjligheterna att skapa ett lokalt kustvattenråd för Lommabukten men också att informera om kommande händelser och pågående projekt.

Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information om det lokala kustvattenrådet, kontakta gärna oss!

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: