Försäkringar

Här hittar du information om olycksfallsförsäkringen som gäller alla barn och ungdomar i barnomsorg och skolverksamhet.

Olycksfallsförsäkring

Ett olycksfall enligt villkor är ett utifrån kommande våld mot kroppen som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada.

Barnet är försäkrat under omsorgs- och skoltid. Den gäller även under direkt färd till och från dessa verksamheter. Försäkringen gäller även under skolresor och liknande, under förutsättning att resan anordnas av skolan och att en av skolan utsedd ledare följer med.

Ersättning kan lämnas för skadade kläder/glasögon under förutsättning att man råkat ut för ett godkänt olycksfall och läkarvård krävts. Ersättning lämnas inte enbart för skadad egendom.

Ersättning för ärr bedöms utifrån trafikskadenämndens ärrtabell. Denna försäkring lämnar ersättning först när ärret anses missprydande, tabell C. Anses ärret framträdande eller klart framträdande, tabell A+B, lämnas ingen ersättning.

Vem anmäler skadan?

Om barnet råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren som anmäler skadan. Lomma kommun har avtal med: Protector försäkring Länk till annan webbplats., Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, 08-410 637 00

Måste jag söka vård?

En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan varit så allvarlig att läkarbehandling krävts.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Dahlberg
Senast uppdaterad: