Framkomlighet i centrala Lomma

Framkomlighet i trafiken.

Just nu pågår tre stora projekt som påverkar framkomligheten i trafiken i centrala Lomma. Vi bygger om Ovalen till en cirkulationsplats, påbörjar nedmontering av kommunhuskvarteret och Kraftringen stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma. Det medför att framkomligheten är begränsad och restiden kommer bli längre.

Framkomlighet vid Ovalen och kommunhuskvarteret

Från och med måndag den 22 april är Ovalen i centrala Lomma helt avstängd. Det innebär att samtliga in- och utfarter vid Ovalen kommer att vara avstängda för genomfart. Endast Skånetrafikens bussar och räddningsfordon tillåts passera.

Övriga trafikanter hänvisar vi till de större vägarna Karstorpsvägen, Alnarpsvägen och Malmövägen för omledning. Vänligen följ anvisningsskyltar.

Avstängningen pågår till och med den 30 juni 2024.

 • Bredgatan söder om Vinstorpsvägen kommer att vara avstängd från och med 6 mars - 2027.
 • Hamngatan intill kommunhuskvarteret kommer att vara avstängd från och med 6 mars - 2027
 • Vinstorpsvägen kommer att vara avstängd för biltrafik nu till och med 2027
 • Vinstorpsvägen kommer att vara öppen för busstrafik från och med 27 juli 2024–2027

Med start måndag den 22 april stängs Ovalen av helt. Det innebär att samtliga in- och utfarter vid Ovalen kommer att vara avstängda för genomfart. Endast Skånetrafikens bussar och räddningsfordon tillåts passera.

Övriga trafikanter hänvisar vi till de större vägarna Karstorpsvägen, Alnarpsvägen och Malmövägen för omledning. Vänligen följ anvisningsskyltar. Avstängningen pågår till och med den 30 juni 2024.

 • Via trafikanordningsplanerna styrs trafiken med hjälp av orange skyltar för att minimera påverkan på platsen. Dessa kommer att anpassas efter hand.
 • Vi hänvisar biltrafiken till de lite större vägarna, som Malmövägen och Alnarpsvägen.
 • Förändringar kan komma att ske efter hand. Håll dig uppdaterad via vår hemsida och skylar på platsen.
 • I dagsläget är det tillfälliga busshållplatser för Lomma station vid Strandvägen.
 • Från den 27 juli 2024 kommer linjebussarna att köra längs Vinstorpsvägen, vilket möjliggör ordinarie hållplatslägen vid Lomma station och ordinarie körväg för bussarna.
 • Detaljer om just din hållplats hittar du i Skånetrafikens app eller Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Vi försöker skapa en så god framkomlighet som möjligt utifrån de förutsättningar vi har.
 • Anpassningar kommer att ske kontinuerligt allt eftersom arbetena fortlöper.
 • Bättre att det är ganska så stökigt en kort period, än lite stökigt en lång period.
 • Under byggtiden kommer samtliga fastighetsägare ha tillgång till sina fastigheter.
 • Det kommer att vara begränsad framkomlighet och restiden kommer bli längre.
 • Effektiv användning av resurser.
 • Följa tidplaner
 • Projekten samordnas för att komprimera den totala arbetstiden i området.
Med start måndag den 22 april sker trafikförändringar vid Ovalen. Hela Ovalen stängs av för genomfart. Endast Skånetrafikens bussar och räddningsfordon tillåts passera. Övriga trafikanter hänvisar vi till de större vägarna Karstorpsvägen, Alnarpsvägen och Malmövägen för omledning.

Från och med den 22 april sker trafikförändringar vid Ovalen. Hela Ovalen stängs av för genomfart. Endast Skånetrafikens bussar och räddningsfordon tillåts passera. Övriga trafikanter hänvisar vi till de större vägarna Karstorpsvägen, Alnarpsvägen och Malmövägen för omledning.

Arbetsområdet vid kommunhuskvarteret

Det röda området visar byggarbetsplatsens omfattning vid kommunhuskvarteret.

Det röda området visar byggarbetsplatsens omfattning vid kommunhuskvarteret..

Ursäkta röran och tack för ditt tålamod!

Framkomlighet i trafiken i samband med Kraftringens arbete:

Provisorisk gång- och cykelbanan längs Södra västkustvägen, mellan Habovägen och Hamnallén. Arbetet förväntas pågå till slutet av juni 2024.

Vid övergrävning av Södra Västkustvägen, Campingvägen och Habovägen kommer även bil- samt kollektivtrafiken att påverkas. Övergrävningarna kommer att pågå i ungefär en vecka.

Läs mer om Kraftringens projekt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framkomlighet i kollektivtrafiken

Busslinje 132 och 139 får tillfällig körväg och tillfälliga hållplatser enligt kartorna nedan. Du hittar alltid aktuell trafikinformation i Skånetrafikens app eller på skånetrafiken.se Länk till annan webbplats..

Busslinje 132 får tillfällig körväg 5/2-27/7

Busslinje 132 får tillfällig körväg 5/2-27/7

Omledning av buss

Busslinje 139 får tillfällig körväg 5/2-27/7

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: