Framkomlighet i centrala Lomma

Framkomlighet i trafiken.

Just nu pågår två stora projekt som påverkar framkomligheten i trafiken i centrala Lomma. Det ena är att vi bygger om Ovalen till en cirkulationsplan och det andra är att Kraftringen stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma genom att bygga en ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

De två projekten samordnas. Under byggtiden kommer fastighetsägare ha tillgång till sina fastigheter. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och restiden kommer bli längre.

Denna sida uppdateras med information löpande angående trafikomläggningar.

Framkomlighet i trafiken i samband med Kraftringens arbete:

Hamnallén mellan Sjögatan och Södra västkustvägen stängs av den 5 februari – 12 april. Detta arbete görs tidigt på året för att inte störa bad- och båtsäsongen. Trafiken leds om via Ovalen, Strandvägen och Södra västkustvägen. Även gång- och cykelbanan leds om. Vänligen följ anvisning på plats.

Läs mer om Kraftringens projekt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta omledning av trafik

Framkomlighet i trafiken i samband med ombyggnation av Ovalen:

  • Parkeringsytan på Hamntorget och i Ovalen är avstängda till och med maj 2024.

  • Vinstorpsvägen intill Ovalen stängs av för all trafik från och med den 12 februari till och med den 19 april. Gående och cyklister från Vinstorpsvägen leds om via Bredgatan och Sliparegatan, ner till Strandvägen. Gående och cyklister från Centrumgatan/Höjeågatan leds om via gång- och cykelbanorna vid vårdcentralen.

    Läs mer om projektet här.

 

Ursäkta röran och tack för ditt tålamod! Välj om möjligt gärna en annan väg än via Ovalen om du ska passera centrala Lomma.

 

Framkomlighet i kollektivtrafiken i samband med Kraftringens arbete och Ovalen:

Busslinje 132 och 139 får tillfällig körväg och tillfälliga hållplatser enligt kartorna nedan. Du hittar alltid aktuell trafikinformation i Skånetrafikens app eller på skånetrafiken.se Länk till annan webbplats..

Omledning av buss

Busslinje 132 får tillfällig körväg 5/2-31/5

Omledning av buss

Busslinje 139 får tillfällig körväg 5/2-19/4

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: