Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Medelstora förbränningsanläggningar

Så kallade medelstora förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är mellan 1 och 50 megawatt måste registreras till kommunen (enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar).

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska medelstora förbränningsanläggningar vara registrerade hos Miljö- och byggnadsnämnden. Innan anläggning tas i drift måste den vara registrerad.

Om en anläggning med högre anläggningseffekt än 5 megawatt har tagits i bruk innan 19 december 2018 måste den vara registrerad senast 1 januari 2024. Om en anläggning med lägre anläggningseffekt än 5 megawatt (men över 1 megawatt) har tagits i bruk innan 19 december 2018 måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Verksamhetsutövaren för medelstora förbränningsanläggningar har dessutom en skyldighet att mäta och dokumentera utsläpp och tillse att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Register över medelstora förbränningsanläggningar

Samtliga medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Lomma kommun i enlighet med förordningen om medelstora förbränningsanläggningar finns listade nedan:

Verksamhetsutövare: Akademiska Hus AB
Driftsansvar: Kraftringen
Var: Växthusvägen 2, Alnarp 1:60
Anläggningseffekt: 6,2 MW, η ̴ 90 %
Verkningsgrad: Cirka 90 %
Reningsutrustning: -
Förväntad årlig användning: cirka 300 timmar
Bränsletyp: Bioolja

Verksamhetsutövare: Akademiska Hus AB
Driftsansvar: Kraftringen
Var: Växthusvägen 2, Alnarp 1:60
Anläggningseffekt: 6,7 MW, η ̴ 90 %
Verkningsgrad: Cirka 90 %
Reningsutrustning: -
Förväntad årlig användning: cirka 150 timmar
Bränsletyp: Gas

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: