Stöd till föräldrar

Det är inte alltid lätt att vara förälder

till ett barn eller tonåring.

Ibland kan man behöva hjälp.


Lomma kommun kan hjälpa dig som förälder.

Ring 040-641 10 00.

Berätta vad du behöver hjälp med

så får du prata med rätt person.

Stöd till föräldrar

Det är lätt att känna oro över sitt barn eller sin tonåring och det kan vara svårt att veta hur man ska agera i olika situationer, oavsett hur gammalt barnet är.

Ibland behövs en utomstående att prata med som kan ge råd och stöd i din föräldraroll.

Öppenvården i Lomma kommun arbetar med stöd enskilt för barn, unga och föräldrar, men också med familjebehandling. Det kan till exempel handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående eller våld och övergrepp.

Exempel på situationer som föräldrar kan behöva stöd i:

 • uppfostran,
 • gränssättning,
 • svårigheter efter skilsmässa eller annat som påverkar livet,
 • kommunikationsproblem som leder till konflikter
 • problem i skolan, fritids eller med kompisar.

Hos oss kan ni få telefonrådgivning, individuella råd eller stöd, familjesamtal och möten med släkt eller andra personer som är betydelsefulla för familjen. Tillsammans bestämmer vi vilken form av stöd som passar bäst för er. 

Stödet är till för:

 • föräldrar med barn under 18 år,
 • barn och unga till och med 20 år,
 • andra viktiga vuxna som finns runt ditt barn och din familj.

Så här går det till

Ring Kontaktcenter

Råd- och stödsamtal

 • Ni kan få kortare rådgivning, vägledning och motiverande samtal av kommunens behandlingsteam.
 • Samtalen är på max fem tillfällen.
 • Ingenting registreras eller journalförs och ni behöver inte så kallat ansöka och få beslut om stöd. 

Ansöka om stöd och behandling

Placera barn i familjehem

När ett barn placeras i familjehem är det oftast för att ni tillsammans med en socionom på socialförvaltningen har kommit fram till att det är det bästa för ert barn.

Placera barn i familjehem

Utbildningar

Som förälder kan man ibland behöva stärkas lite extra i sitt föräldraskap. Genom föräldraskapsutbildning kan du få stöd i ditt föräldraskap. 

Föräldraskapsutbildning (3-12 år)

Föräldrautbildning 13-19 år

BiFF - Barn i Föräldrars fokus

Familjerådgivning i Lund

Har ni som par eller familj problem i er relation? Då kan du vända dig till familjerådgivningen i Lund för stöd.

Familjerådgivning i Lund

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.
Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: