Placera barn i familjehem

När ett barn placeras i familjehem är det oftast för att ni tillsammans med en socionom på socialförvaltningen har kommit fram till att det är det bästa för ert barn.

Barn kan också placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja med stöd av lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

I första hand undersöker socialförvaltningen möjligheten till att placera barnet i ert nätverk. I annat fall finns det familjehem som redan är utredda av socialförvaltningen.

När lämpligt familjehem hittats får du som förälder och ert barn information om familjehemmet. Planering görs tillsammans med er föräldrar och barnet för att placeringen ska bli så bra som möjligt för barnet. Barnet folkbokförs på familjehemmets adress, och skola och barnomsorg ordnas där.

Kontakt med barnet och familjehemmet

Socionomen ska hjälpa dig att ha kontakt med ditt barn under tiden det bor i familjehem och det viktigaste för ert umgänge är vad som fungerar bäst för barnet.

Om placeringen genomförs med stöd av LVU kan även beslut om hemlighållande av vistelseort fattas. Detta innebär att ni som föräldrarna inte har rätt till information om var ert barn placeras.

Ekonomi - förändringar när barnet flyttar

Du har fortsatt ekonomiskt ansvar för ditt barn även när barnet placeras. Det barnbidrag ni har fått hittills kommer istället att gå till familjehemmet. Om du som förälder får underhållsstöd kommer det att upphöra vid placering.

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: