Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter, förbättringsförslag, klagomål eller beröm nedan!

Kontaktuppgifter

Ange namn, adress och e-postadress när du skickar in en fråga, synpunkt, klagomål eller beröm. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna lämna svar på din fråga eller synpunkt.

Om du vill göra en felanmälan, använd: Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att du hjälper till att göra Lomma kommun bättre!

Lämna synpunkt

Information till den som lämnar personuppgifter på blankett/ i e-tjänst enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig som anges på blanketten/ i e-tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunstyrelsen@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på : dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg
Senast uppdaterad: