Generella parkeringsregler

Det finns generella regler som gäller när du parkerar ditt fordon. Dessa regler gäller för hela landet och anges som regel inte med vägmärken, utan du som parkerar är skyldiga att känna till dem.

Några generella parkeringsregler:

 • Du får inte parkera ditt fordon så att andra inte kan komma in eller ur sitt fordon.
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • Alla hjul måste vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller på ett sådant sätt att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Du får stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss. Det är däremot förbjudet att parkera på en busshållplats.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får parkera bredvid en tvåhjulig cykel, moped, motorcykel utan sidovagn eller en anordning av motsvarande storlek.

Fordonet kan bli flyttat om du parkerat;

 • så att fordonet hindrar trafiken eller utgör fara
 • så att fordonet hindrar snöröjning och renhållning
 • på en parkeringsplats för rörelsehindrade
 • i ett körfält för linjetrafik
 • på gång- eller cykelväg
 • på övergångsställe.  

Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar i hela Lomma kommun. Grundregeln med 24-timmars parkering gäller dock bara helgfri måndag 00.00–fredag 24.00. Du kan till exempel parkera din bil på fredagen vid lunch och behöver inte flytta den förrän midnatt mellan påföljande måndag till tisdag.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: