När du kommer hem från sjukhuset

När du har vistats på sjukhus och ska komma hem igen kan du behöva hjälp från kommunen. Då blir du kontaktad av en biståndshandläggare som planerar för vilken hjälp du behöver när du kommer hem.

Om du vistas på sjukhus och behöver hjälp av kommunen med till exempel hjälpmedel, träning, sjukvård eller hemtjänst för att kunna komma hem, meddelar sjukhuset detta till kommunen. En biståndshandläggare kommer då att ta kontakt med dig per telefon när du är färdigbehandlad. Därefter kommer biståndshandläggaren planera för den hjälp du ansöker om och bedöms behöva när du kommer hem. Om du vill det kan biståndshandläggaren även kontakta någon av dina närstående. Beroende på vilken hjälp du behöver kan du mötas upp av till exempel hemtjänst, arbetsterapeut/fysioterapeut och sjuksköterska när du kommer hem.

Om dina behov för att klara din vardag och dina hjälpmedelsbehov är så omfattande att det är svårt för dig att komma hem till din bostad, kan du ansöka om korttidsvistelse hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren gör då en individuell behovsbedömning och fattar beslut enligt socialtjänstlagen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman
Senast uppdaterad: