Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Resor till och från gymnasieskola

Möjlighet till gymnasiekort

Elever som är folkbokförda i Lomma kommun och är studiehjälpsberättigad enligt studiestödslagen har möjlighet att kvittera ut ett gymnasiekort (busskort) för dagliga resor till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Förutsättningen är att avståndet mellan skolan och hemmet är minst sex km. Gymnasiekortet är kostnadsfritt. Information om dagar och tider för utlämning av gymnasiekort skickas till vårdnadshavare/elev innan läsårsstart.

Gymnasiekort Plus

Från och med 18 september 2017 går det bra att byta Gymnasiekort mot Gymnasieskort Plus. Kortet omfattar resor i hela Skåne på alla de turer med buss och tåg som finns i Skånetrafikens tidtabeller till och med 15 juni 2018. Kortet gäller även dygnet runt på lov under läsåret.

Du hämtar kortet hos kommunhusets kontaktcenter Hamngatan 3 i Lomma. Tänk på att betalning måste ske med bankkort. Ett byte från Gymnasiekort till Gymnasiekort Plus kostar:

  • 1 000 kr för byte som sker under september 2017 till och med december 2017, betalas med kort på Kontaktcenter på kommunhuset i Lomma. Kortet gäller från och med nu t om 15 juni 2018.
  • 500 kr för byte som sker under januari 2018 till och med juni 2018, betalas med kort på Kontaktcenter på kommunhuset i Lomma. Kortet gäller från och med 1 januari 2018 tom 15 juni 2018.

Ta med ifylld och undertecknad blankett till kommunhuset inklusive det gamla busskortet. Blanketten för kortbytePDF. Tänk på att blanketten måste undertecknas av vårdnadshavare för elever under 18 år.

Om eleven flyttar från Lomma kommun eller avbryter utbildningen under läsåret är eleven inte längre berättigad till ett Gymnasiekort/Gymnasiekort Plus. Då kommer kortet att spärras och betald kostnad för ett Gymnasiekort Plus kommer inte att betalas tillbaka.

När upphör möjlighet till gymnasiekort

Höstterminen det år eleven fyller 20 år är eleven inte längre studiehjälpsberättigad och kan inte kvittera ut ett gymnasiekort (busskort). Det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN, kontakta din skola för mer information.

Om du behöver ett nytt gymnasiekort

Om du behöver ett nytt gymnasiekort på grund av att det är stulet, förstört eller försvunnet har du möjlighet att kvittera ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor. Avgiften betalas via betalkort hos Kontaktcenter i Lomma kommun alternativt till Lomma kommuns bankgiro 673-1236/plusgiro 26404-4. Glöm inte att ange koden 2821 299 samt ditt/elevens namn.

Mot uppvisande av kvitto kan nytt gymnasiekort kvitteras ut på Kontaktcenter i Kommunhuset.

Om du vill ha kontantbidrag istället för gymnasiekort

Detta kan du ansöka om. Blankett hittar du under blanketter och riktlinjer.

Kontaktuppgifter

Liz Karlstedt

Skoladministratör

040-641 13 33

Sidansvarig: Liz Karlstedt
Senast uppdaterad: 2018-03-23