Om du går på gymnasiet
och bor i Lomma kommun
kan du få en ungdomsbiljett
för resor till gymnasiet.
Denna gäller till och med
vårterminen du fyller 20 år.

Resor till och från gymnasieskola

Från och med hösten 22 kommer skolbiljetten att ersättas av en ungdomsbiljett. Den tidigare skolbiljetten gällde enbart måndag till fredag under läsåret, medan den nya ungdomsbiljetten gäller för fritt resande i Skåne, dygnet runt, alla veckodagar och under hela kalenderåret.

Så gäller skolbiljetten, Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsbiljett

Gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun och som är studiehjälpsberättigade enligt studiestödslagen kommer att få en ungdomsbiljett för dagliga resor till gymnasiet, till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Du har dock inte rätt till ungdomsbiljett om du får inackorderingsstöd eller vistas utanför Skåne.

Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande i Skåne, dygnet runt, alla veckodagar och under hela kalenderåret.

Spara din biljett

Ungdomsbiljetten är kostnadsfri och skickas hem till förstaårselever innan skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat en vecka innan skolstart hör du av dig till Kontaktcenter i Lomma kommun. Gymnasieelever som kommer att gå år 2 och 3 i gymnasieskolan kommer inte få ett nytt kort hemskickat, utan ska använda kortet som de har fått för läsåret tidigare. Samma ungdomsbiljett gäller under hela gymnasietiden, så var rädd om ditt kort.

OBS! Undvik att ha ungdomsbiljetten tillsammans med betalkort, annars kan det hända att det dras pengar från betalkortet istället för att reskortet registreras. Ta gärna upp din ungdomsbiljett från plånboken eller annat fodral när du blippar ditt kort.

Förlorad ungdomsbiljett

Om du behöver en ny ungdomsbiljett på grund av att det blivit stulet, förstört eller försvunnit har du möjlighet att kvittera ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor hos Kontaktcenter i Lomma kommun. Avgiften betalas via betalkort.

Höstterminen det år eleven fyller 20 år

Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år är eleven inte längre studiehjälpsberättigad och kan inte få ungdomsbiljett för resor. Det finns dock möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kontakta din skola för mer information.

Elevresor i gymnasiesärskolan

Alla elever i gymnasieålder, folkbokförda i Lomma kommun och vistas i Skåne har (enligt skollagen SFS 2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • trafikförhållanden,
  • elevens funktionsnedsättning eller
  • någon annan särskild omständighet,

antingen med Skånetrafikens ungdomsbiljett eller, av särskilda skäl, med färdtjänst eller taxi.

Frågor gällande ansökan om taxi , kontakta christine.uneram@lomma.se

Färdtjänst

Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken: Ansökan om Färdtjänst, Skånetrafiken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: