Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Resor till och från gymnasieskola

Jojo Skola (busskort gymnasieelever)

Gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun och som är studiehjälpsberättigad enligt studiestödslagen har möjlighet att kvittera ut ett Jojo skola (skolkort buss) för dagliga resor till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Förutsättningen är att avståndet mellan skolan och hemmet är minst sex km. Skolkortet är kostnadsfritt.

Jojo Skola Plus

Gymnasieelever som är berättigade till Jojo skola har möjlighet att istället kvittera ut ett Jojo skola Plus mot en kostnad på 1000kr. Jojo skola Plus gäller dygnet runt även på loven under läsåret. I samband med utkvitteringen Jojo skola Plus betalas 1000 kr via bankkort på Kontaktcenter på kommunhuset i Lomma.

Viktig information

  • Kvittensen måste undertecknas av vårdnadshavare för elever under 18 år.
  • Det går inte att byta från Jojo skola till Jojo skola Plus under läsåret.
  • Om eleven flyttar från Lomma kommun eller avbryter utbildningen under läsåret är eleven inte längre berättigad till ett skolkort Jojo skola/Jojo skola Plus från Lomma kommun. Skolkortet kommer att spärras och betald kostnad för ett Jojo skola Plus kommer inte att betalas tillbaka.
  • Skolkorten delas ut på Kontaktcenter på kommunhuset i Lomma from onsdagen den 8 augusti 2018. Lunchstängt mellan kl 12.00 och 13.00.
  • Vid ett tillfälle tisdagen den 14 augusti kl 15.00 – 18.00 delas skolkorten ut på Biblioteket i Bjärred
  • Information och blankett om Jojo skola skickas till vårdnadshavare/elev innan läsårsstart.

När upphör möjlighet till Jojo skola

Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år är eleven inte längre studiehjälpsberättigad och kan inte kvittera ut ett skolkort för resor. Det finns dock möjlighet att söka studiemedel via CSN, kontakta din skola för mer information.

Om du behöver ett nytt Jojo skola/Jojo skola Plus

Om du behöver ett nytt skolkort på grund av att det blivit stulet, förstört eller försvunnit har du möjlighet att kvittera ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor. Avgiften betalas via betalkort hos Kontaktcenter i Lomma kommun.

Om du vill ha kontantbidrag istället för skolkort

Detta kan du ansöka om. Blankett hittar du på Självservice.

Kontaktuppgifter

Liz Karlstedt

Skoladministratör

040-641 13 33

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2018-12-19