Gymnasielever som är folkbokförda
i Lomma kommun har möjlighet att
få en skolbiljett för resor till gymnasiet.
Detta gäller fram tills vårterminen du
fyller 20 år och att du har minst 6 km till skolan.

Resor till och från gymnasieskola

Skolbiljett 2020/2021

Gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun och som är studiehjälpsberättigade enligt studiestödslagen har möjlighet att få en skolbiljett för dagliga resor till gymnasiet, till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Förutsättningen är att avståndet mellan skolan och hemmet är minst sex kilometer.

Skånetrafiken erbjuder inte längre möjligheten att köpa pluskorten som vi haft tidigare. Skånetrafiken har istället valt att öka giltigheten, vardagar. Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 12 augusti 2020 och 18 juni 2021. Mer information hittar du på Skånetrafikens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbiljetten är kostnadsfri och skickas hem till elev innan skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat en vecka innan skolstart hör du av dig till Kontaktcenter i Lomma kommun.

OBS! Undvik att ha skolbiljetten tillsammans med betalkort, annars kan det hända att det dras pengar från betalkortet istället för att skolkortet registreras. Ta gärna upp din skolbiljett från plånboken eller annat fodral när du blippar ditt skolkort.

Förlorad skolbiljett

Om du behöver en ny skolbiljett på grund av att det blivit stulet, förstört eller försvunnit har du möjlighet att kvittera ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor hos Kontaktcenter i Lomma kommun. Avgiften betalas via betalkort.

Höstterminen det år eleven fyller 20 år

Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år är eleven inte längre studiehjälpsberättigad och kan inte få skolbiljett för resor. Det finns dock möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kontakta din skola för mer information.

Kontantbidrag

Om du istället för skolbiljett vill ha kontantbidrag så fyller du i ansökan via e-tjänst i Självservicelänk till annan webbplats. Bidraget motsvarar den kostnad (exklusive moms) kommunen har för en skolbiljett. Observera att utlämnad skolbiljett inte kan bytas till kontantersättning efter terminsstart.

Elevresor i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan

Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har (enligt skollagen SFS 2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd,
  • trafikförhållanden,
  • elevens funktionsnedsättning eller
  • någon annan särskild omständighet,

antingen med Skånetrafikens skolbiljett eller, av särskilda skäl, med taxi.

Frågor gällande ansökan om taxi , kontakta christine.uneram@lomma.se

Färdtjänst

Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, som inte tillhör gymnasiesärskolan.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken: Ansökan om Färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2020-06-29