Om du är 16-19 år, går på gymnasiet
och bor i Lomma kommun
kan du få en ungdomsbiljett
för resor inom Skåne.

Resor till och från gymnasieskola

Skånetrafiken skickar hem kortet till alla ungdomar födda 2005–2007 för läsåret 2023/24. Du som är nyinflyttad vänder dig till Kontaktcenter för att få din ungdomsbiljett.

Ungdomsbiljett

Är du mellan 16 och 19 år får du ungdomsbiljett.

Biljetten gäller från 1 augusti det år du fyller 16 fram till 31 juli det år du fyller 19. (Om du påbörjar gymnasiet senare eller byter program eller skola, kan biljetten gälla till vårterminen det år du fyller 20 år.) Ungdomsbiljetten är giltig i hela Skåne, dygnet om, alla dagar i veckan.

Du som är nyinflyttad vänder dig till Kontaktcenter för att få din ungdomsbiljett.

Ungdomsbiljetten skickas hem till dig som är folkbokförd i Lomma kommun. Om du studerar på gymnasiet och har dagliga resor till och från skolan, får du en ungdomsbiljett till och med vårterminen det år eleven fyller 19 (alternativt 20 år).

Ungdomsbiljetten i app

Du kan även flytta din biljett till Skånetrafikens app. Du måste ha ett mobilt Bank-ID för att genomföra flytten.

Följ länken för mer information om din ungdomsbiljett; Skånetrafiken - Skånetrafikens ungdomsbiljett (skanetrafiken.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spara din biljett

Ungdomsbiljetten är kostnadsfri och skickas hem till förstaårselever innan skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat en vecka innan skolstart hör du av dig till Kontaktcenter i Lomma kommun. Gymnasieelever som kommer att gå år 2 och 3 i gymnasieskolan kommer inte få ett nytt kort hemskickat, utan ska använda kortet som de har fått för läsåret tidigare. Detta gäller även för elever som har haft en skolbiljett i högstadiet.

Samma ungdomsbiljett gäller under hela gymnasietiden, så var rädd om ditt kort.

OBS! Undvik att ha ungdomsbiljetten tillsammans med betalkort, annars kan det hända att det dras pengar från betalkortet i stället för att resekortet registreras. Ta gärna upp din ungdomsbiljett från plånboken eller annat fodral när du blippar ditt kort

Förlorad ungdomsbiljett

Om du behöver en ny ungdomsbiljett på grund av att det blivit stulet, förstört eller försvunnit har du möjlighet att kvittera ut ett nytt kort mot en avgift på 300 kronor hos Kontaktcenter i Lomma kommun. Avgiften betalas via betalkort.

Höstterminen det år eleven fyller 20 år

Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år är eleven inte längre studiehjälpsberättigad och kan inte få ungdomsbiljett för resor. Det finns dock möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kontakta din skola för mer information.

Färdtjänst

Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken. Vid ansökan om resor till och från arbete, daglig verksamhet och utbildning över grundskolenivå kan den som har beviljats färdtjänst ha rätt till en särskild avgift för dessa resor, så kallade arbetsresor.

Så ansöker du om Färdtjänst, Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om färdtjänst (skanetrafiken.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts anpassad gymnasieskola

Alla ungdomar som går på anpassad gymnaiseskola får en ungdomsbiljett. Gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag till söndag hela året. Biljetten gäller från 1 augusti det år du fyller 16 fram till 31 juli det år du fyller 19.

Ungdomar som går i anpassad gymnasieskola har möjlighet att ansöka om särskild anordnad skolskjuts till och från skolan. Vid frågor gällande särskild anordnad skolskjuts kontakta: anpassad.skolskjuts@lomma.se

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Mia Björnsson
Senast uppdaterad: