Vart är vi på väg?

Vi har gjort tre korta resor till tre olika resmål i kommunen.

Hur mycket vet du om vår kommun? Åk med och gissa på vilket resmål vi är på väg till! Varje film innehåller tre ledtrådar.

Rätt svar samt förklaringar till ledtrådarna hittar du i rutorna nedan.

Lycka till!

Film 1

Film 2

Film 3

Målet för resan är Alnarpsparken.

10 poäng.

Vi lämnar ett bladrikt tempel på väg mot ett annat. Målet är en anrik plats där huvudgrenen är lignos.

Förklaring: Resan startar från Lomma bibliotek. Alnarpsparkens specialitet är lignoser som är ett botaniskt begrepp för vedartade växter, ett samlingsnamn för träd, buskar och halvbuskar. Ordet lignos kommer sig av att vedartade växter innehåller lignin, en aromatisk förening som ingår i vedartade växters cellväggar. Ligninet är en aromatisk förening som bidrar till att ge trädet dess styrka genom att binda ihop cellulosan. 461 anställda (kommunen 1231).

6 poäng.

2500 olika arter och sorter – troligen artrikast i landet. Här finns bofasta från nästan alla världsdelar

Träd, buskar och örter från nästan alla världsdelar är representerade. Varje år anläggs en sortimentsträdgård med annuella (ettåriga) blommor och utplanteringsväxter – väl värt ett besök!

2 poäng.

Park, invigd 1880, vid universitet i söder. På 1100-talet hette platsen Alnethorp.

Kommunens näst största arbetsgivare (461). Prins Carl Philip tog här lantmästarexamen 2012. Projekteringen av Alnarpsparken påbörjades 1859, samma år som slottet började uppföras.

Större delen av nuvarande Alnarpsparken har troligtvis varit trädbevuxen i 10 000 år, det vill säga ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka från Skåne. På 1100-talet var Alnarp eller ”Alnethorp” ett herresäte med stort jordinnehav. I mitten av 1300-talet tillhörde det en dansk riddare.

Målet för resan är Flädie rev, marint naturreservat

10 poäng.

Efter en färgad fika lämnar vi strandnära kusin i söder. Vi färdas längs flådig gata och är på väg till skyddad sublitoral bank med ängar för hala djur.

 • Färgad fika: Blå kaféet
 • kusin=naturreservatet Strandhusens revlar
 • sublitoral=under ytan
 • bank=sandbank
 • ängar=ålgräsängar
 • hala djur=ål

6 poäng.

Förslag på naturreservat i norr för lågintensiva friluftsaktiviteter och hastighetsbestämmelser i knutformat. Området är 250 fotbollsplaner stort.

 • Lågintensiva friluftsaktiviteter=precis som det låter, tyst och lugnt.
 • Hastighetsbestämmelser i knutformat=5 knop
 • 250 fotbollsplaner= 175,4 ha

2 poäng.

Revreservat utanför Löddesnäs 1:1 och Bjärred 35:1. Revet har fått sitt namn efter kommunens tredje största ort.

Reservatet är kilformat med spetsen ungefär vid Näktergalsvägens slut, i södra delen av naturreservatet Löddeåns mynning.

Målet för resan är Fjelie kyrka

10 poäng.

Vi lämnar ungt och kör mot äldst, med kor i öster. Här kom kvinnor och män från olika håll fram till 1802.

Resan startar vid Bergakyrkan (1974) i Bjärred och kör mot Fjelie kyrka (1130).

 • Kor= den delen av en kristen kyrka där altaret finns.
 • Kor i öster= altaret ligger i öster.
 • Ursprungliga ingångarna=männens ingång från söder och kvinnornas ingång från norr

6 poäng.

Vi är på väg mot en byggnad i en småort som är plattare än namnet antyder. Glöm mobilerna – här har det mässats i 888 år!

Plattare än namnet antyder: Fjelie…Fjell…Fjäll - vi vet, den är inte speciellt bra...

Mässats i 888 år= Prästen har mässat, idag messar vi med mobilerna.

2 poäng.

Kommunens äldsta kyrka. Ortnamnet kommer från ”fjäl” och ”öghe” som betyder ”bräda” respektive ”hög”.

Uppförd 1130 (Borgeby kyrka 1200). Äldsta klockan härstammar från medeltiden.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson
Senast uppdaterad: