Många vill bo i Lomma kommun.
Därför planerar kommunen
nya bostadsområden.

Lägenheter
Företaget Stena fastigheter
äger hyreslägenheterna
i Lomma kommun.

Lägenheterna förmedlas
via Boplats Syd.

Bostäder och hyresrätter

På denna sida och dess undersidor hittar du information om bostäder i Lomma kommun.

Hyresrätter i Lomma kommun

Lomma kommuns hyresrätter ägs av Stena Fastigheter. Du kan ställa dig i kö till dessa hos Boplats Syd. Ett årsmedlemskap hos Boplats Syd kostar 300 kronor per år. Du kan registrera dig först den månad du fyller 17 år, och för att skriva kontrakt måste du vara över 18 år.

Tomtkö

Du kan inte längre ställa dig i tomtkö via kommunen eftersom tidigare tomtkö har upphört. Mer information om detta har skickats ut till dig som har haft köplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska under varje mandatperiod anta riktlinjer om Bostadsförsörjning. Lomma kommun har arbetat fram samrådshandlingar för Riktlinjer för Bostadsförsörjningen, de gällande riktlinjerna och samrådshandlingarna finns nedan.

Samråd mellan 8 februari - 8 mars

Enligt lag ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge Länsstyrelsen och regionen tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. Den som så önskar är också välkommen att inkomma med synpunkter under samrådstiden som pågår mellan 8 februari till 8 mars 2021. Synpunkterna skickas till kommunstyrelsen@lomma.se märk ditt mail med ”Riktlinjer för Bostadsförsörjning”

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: