Många vill bo i Lomma kommun.
Därför planerar kommunen
nya bostadsområden.

Lägenheter
Företaget Stena fastigheter
äger hyreslägenheterna
i Lomma kommun.

Lägenheterna förmedlas
via Boplats Syd.

Bostäder och hyresrätter

På denna sida och dess undersidor hittar du information om bostäder i Lomma kommun.

Hyresrätter i Lomma kommun

Lomma kommuns hyresrätter ägs av Stena Fastigheter. Du kan ställa dig i kö till dessa hos Boplats Syd. Ett årsmedlemskap hos Boplats Syd kostar 300 kronor per år. Du kan registrera dig först den månad du fyller 17 år, och för att skriva kontrakt måste du vara över 18 år.

Tomtkö

Du kan inte längre ställa dig i tomtkö via kommunen eftersom tidigare tomtkö har upphört. Mer information om detta har skickats ut till dig som har haft köplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska under varje mandatperiod anta riktlinjer om Bostadsförsörjning. De gällande riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige 2021-09-16 §69. Dokumentet kan laddas ner nedan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: