Framför centrumhuset
i Bjärred pågår en omvandling.
Vägen genom centrum har fått
en rundad form och en rondell.

Vid båda sidor om vägen
håller nya bågformade hus
på att byggas.

Den tidigare busshållplatsen framför
centrumhuset har flyttats till
norr om centrum.

Bjärreds torg

Bjärreds torg

De senaste åren har centrala Bjärred genomgått en stor förändring. Nu står torgytan mellan centrumhuset och det bågformade huset på Norra västkustvägen klar. Här har vi skapat en levande mötesplats med inbjudande uteserveringar och service.

Centrala Bjärreds förvandling

Byggföretaget Granitors byggnation av radhusen öster om Norra Västkustvägen och det bågformade flerbostadshuset vid det Bjärreds nya torg står nu klara. I flerbostadshuset inrymmer markplanet lokaler för handel och verksamheter. Från våning två och uppåt består huset av lägenheter. Bottenvåningens lokaler har under sommaren möjlighet att öppna upp sina stora glaspartier. På så vis skapas ett stort sammanhängande stadsrum för aktiviteter, umgänge och kommersiell handel.

Torget – en levande mötesplats

Byggnationen av torgytan påbörjades i november 2022. På torget finns en soltrappa med bänkar och planteringslådor och plats för uteserveringar. Formspråket består av cirkulära former med upphöjda planteringsytor med integrerade sittbänkar, en aktivitetsyta och belysning.

Utöver torgytan har vi byggt en upphöjd passage norr om cirkulationsplatsen och färdigställt Bokvägen. På den västra sidan av Norra västkustvägen skapades en gång- och cykelbana med planteringar likt den östra sidan av vägen.

Utförandeentreprenör för projektet är VAS AB.

Bjärreds torg invigdes 17 juni 2023.

Drönarfoto från mars 2023
Drönarfoto från mars 2023

Drönarfoto från mars 2023

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: