Innan du söker ekonomiskt bistånd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära behov, hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni i första hand hjälpa varandra eko­nomiskt. De betyder att ni också måste söka försörjnings­stöd till­sammans. E‑ansökan ska skrivas under med e‑legitimation av båda.

Tillgångar

Om du har ekonomiska tillgångar behöver du använda tillgångarna innan du kan få ekonomiskt bistånd. Ekonomiska tillgångar är exempelvis pengar på banken, pensionssparande, aktier, fonder, bil eller andra ekonomiska tillgångar.

Om sökande har ett företag registrerat, så behöver företaget avslutas innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.

Andra bidrag

Du ska ha sökt alla andra bidrag och ersättningar du kan ha rätt att få, till exempel a-kassa, föräldrapenning och bostadsbidrag. Ekonomiskt bistånd är sista utvägen om du inte har tillräckliga inkomster till din försörjning.

Planering

Om du ska vara berättigad till fortsatt försörjningsstöd behöver du medverka till förändring av din situation, genom att följa gjord planering med kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vid arbetslöshet

 • Ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen, vara aktivt arbetssökande.
 • Ska du medverka till förändring av din situation genom att följa din planering.
 • Du söker arbeten som du är utbildad till och intresserad av. Du måste även söka okvalificerade arbeten för att anses ha varit aktivt arbetssökande.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackat nej till en arbetsmarknadsåtgärd, kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Vid sådant fall kan du få hel- eller delavslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Vid föräldraledighet

 • Ska du ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Och som inte har ett arbete att gå tillbaka till, ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats.
 • Ska du i god tid, innan föräldraledigheten upphör, skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Vem som har rätt till ekonomiskt bistånd bestäms av socialtjänstlagen.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska täcka kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning

Se bidragsfördelningen för riksnormen på socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • läkarvård inom högkostnadsskyddet
 • receptbelagd medicin inom förmån
 • tandvård, glasögon, flyttkostnader, umgänge med barn och begravningskostnader.

En individuell bedömning kommer att göras av vad som anses vara skälig levnadsnivå.

Räkna ut hur mycket pengar du kan få

Om du vill räkna ut hur mycket du kan få i bistånd kan du göra det på  Länk till annan webbplats.Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Uträkningen är inte en ansökan och det är inte säkert att du har rätt till beloppet som uträkningen visar.

 • Ordna e-legitimation eller Bank-id, din bank kan hjälpa dig. Bank-id är en förut­sättning för att kunna söka via e-tjänsten.
  • E-legitimation/Bank-id kan du skaffa hos de flesta banker: Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea, Sparbanken Syd, Ikano Bank, Sparbanken, ICA banken med flera.
  • E-legitimation för dig som inte har Bank-id: Hos Skatteverket kan du ansöka om ett id-kort om du är folkbokförd. Skatteverkets id-kort innehåller en e-legitimation från Telia som du kan använda via en kortläsare till en dator.
 • Om du har en sambo/­make/­maka/­partner behöver även medsökande ha e-legitimation. Båda två måste signera ansökan.
 • Förbered dig/er genom att ha dina/­era ekonomiska underlag till hands, såsom inkomster, besparingar, till­gångar, fakturor och kvitton. Med inkomster menas även swish och andra konto­insättningar.
 • Försörjningsstöd söker du framåt i tiden, det vill säga för den månad som ligger framför dig. Inkomster och ut­gifter ska dock redo­­­visas för månaden före.

Exempel

Om du i januari ansöker om försörjningsstöd för februari, så behöver du redovisa:

 • Inkomster, bankkontoinsättningar, swish med mera du hade i januari månad
 • Fakturor med förfallodag i januari och exempelvis utgifter till läkarvård och medicin.

Första gången du söker ekonomiskt bistånd ska alla nödvändiga dokument bifogas:

 • Faktura/kvitto på det man ansöker om till exempel hyra, el, hemförsäkring, barnomsorg.
 • A-kassa/facket.
 • Läkarbesök och medicin inom förmån.
 • Kontoutdrag för två månader tillbaka.
 • Arbetsgivarintyg och anställningsbevis.
 • Beslut från CSN.
 • Är du sjukskriven ska ett läkarintyg bifogas.
 • Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen ska planering med Arbetsförmedlingen bifogas och vilka jobb du sökt.

Vid sjukskrivning behöver du inkomma med läkar­intyg. Du ansvarar för att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Vi kommer kontinuerligt att göra stickprovskontroller, så det är viktigt att du sparar dina underlag ifall du blir uttagen för kontroll.

Om du fått för högt belopp kan du bli åter­betalnings­skyldig. Felaktiga eller ofull­ständiga uppgifter kan vara bidrags­brott och leda till polis­anmälan.

Kontaktuppgifter

För dig som har en handläggare

Din handläggare svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Om du inte kommer fram kan du lämna ett meddelande till kontaktcenter om att få bli uppringd.

För dig som inte har en handläggare

Telefon: 040-641 10 00
E-post: info@lomma.se
Postadress: Lomma kommun, 234 81 Lomma

Kommunens kontaktcenter finns på Järnvägsgatan 7 i Lomma, dit du också kan vända dig.

Akut

Vid behov av kontakt utom kontorstid, ring 112 och begär social jour.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: