I Lomma kommun finns det många olika fåglar att titta på. Vid hav och dammar kan man ser flera av fåglarna.

Lomma kommun tar hand om dessa fåglar genom att sätta upp fågelholkar och skapa fina naturområden.

Lomma fågeleldorado

Skäggmes

Lomma kommun pekas återkommande ut ibland de bästa fågelskådningslokalerna i landet. Minst 280 fågelarter har observerats i kommunen, ungefär 100 av dessa arter häckar regelbundet inom kommunen.

Det rika fågellivet skapar en bra grund för att väcka och utveckla naturintresset hos både barn och vuxna. Populära fågelskådningsplatser är bland annat Östra dammarna (med fågeltorn), Löddeåns mynning (med fågeltorn) och Öresundsparken. Ladda gärna ner krysslistan med lättidentifierade arter nedan för att enkelt komma igång med fågelskådning i kommunen.

Vid flyttsäsong passerar och rastar stora mängder flyttfåglar i Lommabukten. Änder, doppingar, vadare samt flera arter av tärnor rastar då längs buktens kust. På de många sandrevlarna kan man exempelvis se vadarfåglar som myrspov, kustpipare och kustsnäppa. Vid hårda västvindar kan även havsfåglar från Nordsjön och Atlanten ses, som exempelvis havssulor, stormfåglar och tretåig mås. I kommunens våtmarker och dammar kan man bland annat finna skedand, brunand, årta, gråhakedopping och vattenrall. Vid åarna och dammarna syns ofta den färgglada kungsfiskaren. I vassar och förbuskade våtmarker och dammar återfinns ibland skägg- och pungmes. De värdefullaste häckningslokalerna i kommunen är vid Löddeåns mynning och i de södra delarna av Lomma, vid Alnarps fälad. I dessa två områden råder beträdnadsförbud under viss tid av året, just för att skydda fågellivet.

Kommunen arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att gynna fågellivet i kommunen. Fågelholkar sätts upp på lämpliga platser och häckningsplattformar läggs ut i dammarna. Häckningsbranter upprätthålls för backsvalor och lämpliga miljöer skapas för pungmes. Dessutom gynnas fågellivet av utvecklingen i kommunens många naturreservat, med skapande av stående döda träd, varierande skogsbryn och födorika naturmiljöer. Ladda gärna ner en holkritning nedan, tänk på att tillstånd krävs av markägare för att sätta upp fågelholkar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: