I Lomma kommun finns det många olika fåglar att titta på.

För att ta hand om dessa fåglar har Lomma kommun startat ett projekt som kallas Lomma fågeleldorado. Projektet ska också öka intresset för naturen hos barn och vuxna.

Lomma fågeleldorado

Skrattmås - Lomma kommunfågel

Med hjälp av ett statligt finansierat stöd för lokala naturvårdsatsningar (LONA) har Lomma kommun startat projektet Fågeleldorado i Lomma. 

Projektet startades dels för att främja fågellivet i kommunen, dels för att öka kunskapen och förståelsen för natur och fåglar hos kommuninnevånarna. Det rika fågellivet i kommunen skapar en bra grund för att väcka och utveckla naturintresset hos både barn och vuxna.

Projektet genomförs i nära samarbete med Skånes ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred.

Fågeleldorado i Lomma består av flera olika delprojekt som handlar om åtgärder för att hjälpa hotade fåglar att hitta boplatser där de kan häcka. Tanken är även att projektet genom spännande aktiviteter ska väcka intresse för naturen hos allmänheten.

Delprojekt

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2018-09-20