Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod för att minska den så kallade vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta sker genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation som verkar för att skapa ett tryggare boende. Följande är anslutna till Samverkan mot brott: Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Regioner, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg-Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, Villaägarna, SABO och Hyresgästföreningen.

Det material som behövs för att komma igång får du av kommunen, som också kan hjälpa dig om du vill starta en lokal grannsamverkansgrupp.

Kontaktuppgifter

Anders Åkesson

Säkerhetschef

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: