Järnvägskorsningen vid väg 913
mellan Bjärred och Lund
kommer att vara kvar tills
den nya stationen i Flädie ska byggas.

Järnvägskorsningen vid väg 913

Flygbild över järnvägskorsningen väg 913

För att skapa en helhetslösning och samordna två stora projekt, kommer plankorsningen vid väg 913 Bjärred-Flädie att kvarstå tills Trafikverket och Lomma kommun utformat det nya stationsområdet i Flädie.

Lommabanan är ett samfinansierat projekt mellan ett antal kommuner, Region Skåne och Trafikverket med syfte att återinföra persontrafik i bland annat Lomma kommun. I projektet har Lomma kommun arbetat för att möjliggöra flera tågstopp kommunen, i Lomma, Alnarp och Flädie, vilket nu kommer att realiseras. Projektet kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna i hela kommunen avsevärt och skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Planskildhet på väg 913

För att öka trafiksäkerheten där väg 913 strax söder om Flädie by korsar Lommabanan, finns det beslut från Trafikverket om att bygga om plankorsningen till en planskild korsning. I utformningen av det nya stationsområdet behöver hänsyn tas till ett flertal faktorer som plattformsläge, anslutande vägar, anslutning mellan plattformarna och pendlarparkering. Genom att samordna projekten kan man uppnå en bra och effektiv helhetslösning för alla trafikslag och underlätta möjligheten att resa kollektivt till stationen.

Detta innebär att plankorsningen kommer att finns kvar i den utformning den har idag tills Flädie station och den planskilda korsningen är färdigställda. Detta innebär fortsatt bomfällning när tåg passerar vägen. Bomfällningen varar i 65 sekunder när ett persontåg passerar och 105 sekunder när ett godståg passerar.

Projekt Lommabanan

Den 13 december 2020 startade persontrafiken på Lommabanan med uppehåll på Lomma station. Stationen i Flädie ska, liksom den i Alnarp, öppna 2027 och är en del i Lommabanan etapp två. I etapp två ingår också nya mötesspår i Alnarp och Flädie för att möjliggöra kapacitet för halvtimmestrafik. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen mellan klockan 05.45 och 22.00.

Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C, genom Citytunneln och vidare ut på Malmöringen. Totalt planeras det för 38 persontåg per dygn, båda riktningarna sammanräknade. På Lommabanan tillkommer därutöver 20-25 godståg per dygn.

Läs mer om Väg 913 på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: