Det sker en stor utveckling
I Bjärred och den norra
kommundelen.

Några av de stora projekten
som pågår just nu är ett
helt nytt centrum, stärka kusten
vid BOJK och stationshuset i
Bjärred.

Norra kommundelen

Havet och Långa Bryggan

Helhetsgrepp kring utvecklingen i den norra kommundelen

Under många år har kommunen främst vuxit i de södra delarna, framförallt tack vare det stora utbyggnadsområdet Lomma Hamn. Sedan en tid tillbaka har blickarna riktats mot norra kommundelen med fokus på Bjärred, som nu står inför de största utvecklingsprojekten sedan 1970-talet. Här hittar du information om aktuella byggrelaterade projekt i Bjärred med omnejd.

Utvecklingen av Bjärreds torg Öppnas i nytt fönster. och Bjärreds vångar Öppnas i nytt fönster. är två stora aktuella projekt. Planeringen har pågått en längre tid och nu tar själva byggarbetet i Bjärred centrum vid.

Ett annat projekt som påverkar utvecklingen i den norra kommundelen är den planerade tågstationen i Flädie med trafikstart 2026. Detta kommer att innebära möjlighet till nya resmönster i kommundelen, och stationen väcker frågor om hur Flädie och orterna runt omkring ska utvecklas i framtiden.

Samtidigt tittar kommunen på möjligheter att ytterligare utveckla det befintliga Bjärred centrum och området väster om centrum, med möjlig förtätning och upprustning, där bland annat delar av Bjärehovskolan kommer att ersättas med nya lokaler. Det är viktigt att alla förändringar av Bjärred görs med ett helhetsfokus så att orten utvecklas på bästa tänkbara sätt. Viktiga frågor som behöver utredas är till exempel vilken som är bästa plats för skolan, var centrum ska vara beläget och hur mycket service som ska finnas.

Medborgarhuset i Bjärred är i behov av en upprustning, men exakt hur detta ska hanteras är beroende av hur utvecklingen i helhet ser ut i kommundelen. Nya lokaler i Bjärreds centrum kan till exempel möjliggöra för nya aktivitetsytor för både kommunal verksamhet och föreningar. I nuläget finns till exempel idéer om att flytta biblioteket i Bjärred från Bjärehovskolan till annan del av Bjärreds centrum vid en omdaning. Även Kulturskolans lokaler med tillhörande hörsal kan komma att påverkas.

Vikingavägen 2, som är belägen intill Bjärreds centrum ägs av kommunen. När arbetet med ombyggnationen av centrum påbörjas, kommer det att finnas behov av utrymme för både exploatörer och kommunens egna entreprenörer att hantera personal, byggbodar och byggmaterial på. Vikingavägen passar utmärkt som en sådan plats. Arbetet med centrum kommer att pågå under en längre tid och därför avvaktar kommunen med att fatta beslut om vad tomten ska användas till i framtiden.

Ambitionsnivån för utvecklingen av den norra kommundelen är hög och vissa frågor behöver utredas vidare för att förändringarna ska bli långsiktigt hållbara och attraktiva. Klart är dock att det kommer att hända mycket i den norra kommundelen.

Läs mer om de olika projekten i Bjärred

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Lommabanan etapp två.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Bjärreds vångar.

Här kan du läsa mer om LIFE-projektet längs Bjärreds kust.

Här kan du läsa mer om den nya idrottshallen i Borgeby.

Här kan du läsa mer om den nya Långa bryggan som byggs i Bjärred.

Här kan du läsa mer om planerna på en föreningslokal vid BOJK.

Här kan du läsa mer om den nya skolbyggnaden på Bjärehov.

Här kan du läsa mer om byggnationen vid Bjärreds torg.

Här kan du läsa mer om varför vi anlägger en våtmark.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets projekt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: