Löddesnässkolan i Bjärred
har fått nya lokaler för slöjd.

Nu ska den äldre skolbyggnaden
utrustas med en stor matsal och kök.

På skolgården byggs en multiplan
som ska locka elever till rörelse under
raster.

Om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan

Kollage Löddesnäs

På Löddesnässkolan i Bjärred byggs en matsal med nytt kök i befintliga slöjdlokaler samtidigt som nya slöjdsalar byggs i ny separat byggnad tillsammans med en multiplan som ska inbjuda till spontan lek på skolgården.

Ritning över ny slöjdsal och multiplan på

Löddesnässkolan är den sista skolan i Lomma kommun som inte har en egen matsal, utan eleverna äter idag i sina klassrum. Därför byggs nya lokaler för trä-, metall- och textilslöjd i en separat byggnad utanför idrottshallen och de nuvarande slöjdsalarna omvandlas till matsal med tillhörande nytt kök.

I samband med ombyggnationen ska också tillagningsköket utökas, med förbättrad arbetsmiljö och mer tillgängliga lokaler. På skolgården byggs även en multiplan som ska inbjuda till spontan lek.

Nyinvigning

Ombyggnationen uppmärksammas med en corona-digital invigning fredagen den 21 augusti, kl 09.00. Följ den på lomma.se.

Invigning av nya slöjdsalar

Den 6 mars var det invigning av de nya slöjdsalarna på Löddesnässkolan. Det firades med rastdisco, fanfar och bandklippning. Eleverna fick sedan glass i sina klassrum. Om en månad beräknas även den nya multiplan stå färdig utanför slöjdsalarna. Multiplanen innehåller en bandyplan, basketkorgar, pingisbord, sittplatser och lekytor med böljande kullar.

Nya slöjdsalar på Löddesnässkolan i Bjärred.

Nu är de nya slöjdsalarna på Löddesnässkolan i Bjärred invigda.

Första spadtaget

Första spadtaget på Löddesnässkolan i Bjärred.

Den 9 oktober togs första spadtaget för ombyggnationen på Löddesnässkolan av Barbro Lindberg, rektor på Löddesnässkolan, Fredrik Axelsson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun, eleverna Abbe och Peggy samt projektledare Christer Carlsson.

Här kan du läsa hela artikeln Öppnas i nytt fönster..

Entreprenör är H A Bygg. Arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: