Gång- och cykelvägar

Att cykla är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig fram på! Samtidigt ger det motion och många gånger kan det gå snabbare att cykla kortare sträckor jämfört med att ta bilen.

Tänk på att det i Lomma kommun är förbjudet att framföra moped på gång- och cykelvägar inom tätorterna, enligt beslut i tekniska nämnden. Skyltar med texten "ej moped" finns utmed dessa gång- och cykelvägar.

Mer om cykling

I länksamlingen på denna sida finns nyttig information om cykling och cyklar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: 2020-02-11