Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Energibalans

Solceller på Pilängskolans tak

Med hjälp av Energikontor Syd har kommunen tagit fram en energibalans. Energibalansen är en sammanställning av tillförsel, omvandling och användning av energi i kommunen och är ett underlag att arbeta vidare med i frågor om hur energisystemet i kommunen kan utvecklas över tid.

I energibalansen identifieras tre övergripande trender för kommunen:

  • Det totala energibehovet tenderar att minska. 2020 användes totalt ca 350 GWh. De senaste 20 åren har användningen legat mellan 350 och 400 GWh.
  • Andelen förnybar energi i systemet har ökat avsevärt. Av alla nyregistrerade bilar i kommunen under år 2021 drivs hela 68 % med annat än huvudsakligen bensin eller diesel.
  • Utsläppen från CO² har minskat. Från 6,2 ton/capita år 1990 till 2,8 ton/capita år 2020, det vill säga mer än en halvering. Minskningstakten ligger på samma som genomsnittet för landet i stort.

Hushåll och transport använder mest energi

Efter hushållen så är transporter den sektor som använder mest energi. När det kommer till klimatpåverkan står transporterna för majoriteten av utsläppen.

Det finns begränsningar i vad som går att se i statistiken på kommunnivå. Exempelvis syns inte energianvändning eller klimatpåverkan från konsumtion som sker i kommunen, däremot kommer påverkan från E6an genom kommunen med trots att en stor mängd trafik varken börjar eller slutar i kommunen.

Energibalansen visar även att bl. a. att leveransen av eldningsolja i kommunen numer är försvinnande liten, och att de allra flesta solcellinstallationerna i kommunen sker på privata bostäder – där ser vi en snabb ökning av nya installationer.

Energikontor Syd ägs av kommuner och regioner i södra Sverige och verkar för att bidra till ett hållbart energisystem.

Vill du veta mer?

Du hittar rapporten i sin helhet bland länkarna nedan. Har du frågor? Kontakta miljöstrateg Linnea Folkesson på per.blomberg@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Blomberg

Senast uppdaterad: