Brandskydd och sotning

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Under dessa sidor kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när det bland annat gäller ditt brandskydd och din sotning.

Brandvarnare

Enligt lag är du skyldig att ha ett skäligt brandskydd och då kan en fungerande brandvarnare vara ett alternativ. Brandvarnaren är en billig livförsäkring som är enkel att installera och är något som ska finnas i alla hem. 80 procent av alla dödsbränder i Sverige sker i våra bostäder. Många av dessa hade kunnat undvikas om en brandvarnare varit installerad. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och behöver inte kosta mer än 50–150 kronor.

Var ska brandvarnaren sitta?

Brandvarnarna eller andra anordningar placeras enligt tillverkarens anvisningar och anpassas till byggnadens eller bostadens planlösning.

Avståndet mellan brandvarnare i ett bostadsutrymme bör normalt inte vara större än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt cirka 60 m² och det bör finnas en på varje våningsplan. Brandvarnaren ska placeras så att sovande personer kan väckas av signalen.

Hur ofta ska jag testa brandvarnaren?

Brandvarnare ska kontrolleras regelbundet, till exempel en gång i kvartalet, samt när bostaden inte använts under en längre tid. Tänk på att du regelbundet behöver byta batterier enligt tillverkarnas anvisningar.

Brandsläckare och brandfilt

En sex kilos pulversläckare är en lämplig brandsläckare för hemmet. Genom sin smidighet kan handbrandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den finns och hur den används.

En brandfilt är också en bra och billig investering. Brandfilten bör hänga synligt och lättillgängligt, exempelvis i köket. Med en brandfilt kan du släcka en brand på spisen eller i soffan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: