Ägare av byggnader måste
förhindra bränder.

Ett brandskydd du måste ha enligt lag
är en brandvarnare.

Brandvarnaren placerar du ut
enligt instruktionerna.

Testa brandvarnaren då och då
och byt batteri vid behov.

En brandfilt och en brandsläckare
är också bra att ha hemma.

Brandskydd och sotning

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta åtgärder som behövs för att förebygga och hindra en brand. Under dessa sidor kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när det gäller ditt brandskydd och din sotning.

Brandvarnare

Enligt lag är du skyldig att ha ett skäligt brandskydd och då kan en fungerande brandvarnare vara ett alternativ. Brandvarnare är en billig livförsäkring och något som ska finnas i alla hem. 80 procent av alla dödsbränder i Sverige sker i våra bostäder. Många av dessa hade kunnat undvikas om en brandvarnare varit installerad. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus.

Var ska brandvarnaren sitta?

Brandvarnarna eller andra anordningar placeras enligt tillverkarens anvisningar och anpassas till byggnadens eller bostadens planlösning.

Avståndet mellan brandvarnare i ett bostadsutrymme bör inte vara större än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt cirka 60 m² och det bör finnas en på varje våningsplan. Brandvarnaren ska placeras så att sovande personer kan väckas av signalen.

Hur ofta ska jag testa brandvarnaren?

Brandvarnare ska kontrolleras regelbundet, till exempel en gång i kvartalet, samt när bostaden inte använts under en längre tid. Tänk på att du regelbundet behöver byta batterier enligt tillverkarnas anvisningar.

Brandsläckare och brandfilt

En sex kilos pulversläckare är en lämplig brandsläckare för hemmet. Genom sin smidighet kan handbrandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den finns och hur den används.

En brandfilt är också en bra och billig investering. Brandfilten bör hänga synligt och lättillgängligt, exempelvis i köket. Med en brandfilt kan du släcka en brand på spisen eller i soffan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: